Troligt att reporäntan inte stiger som väntat

En ökad oro i världen gör att den Svenska Riksbanken troligtvis måste avvika från sin prognos. Men att räntan kommer att höjas är det ingen som tvivlar på. Bara i vilken takt.

Sverige lever mycket på sin export just nu och går, tillsammans med andra nordiska länder som Tyskland, emot övriga världen och Europa. När Spanien, Grekland och till och med Kina vacklar står många länder i den nordliga delen av Europa starkt, och detta främst på grund av en stark export.

Sverige visar en stark tillväxt och med minskad arbetslöshet. Och med tanke på det låga ränteläget så har Riksbanken flaggat för en återhämtning av reporäntan med en ökning till 2 procent innan året är slut.  Men detta kan kommer att ändras där Riksbanken kan få ändra sin prognos.

Många länder runt om i världen gör tvärtom och sänker sina räntor. Riksbanken kan inte bortse vad resten av världen drabbas av. Risken är helt enkelt för stor, trots att det Svenska läget ser stabilt ut. Det är mycket troligt att Riksbanken kommer att revidera sin prognos med färre räntehöjningar.