Troligt med femte jobbskatteavdrag

Ett femte jobbskatteavdrag blir möjligt om Sverigedemokraterna säger ja till detta. SvD skriver i dag att partiets ledning fortfarande står fast sin åsikt att ett femte jobbsaktteavdrag behövs för att stimulera inhemsk konsumtion och fler jobb.

Om minoritetsregeringen vill är det troligt att det blir ett femte jobbskatteavdrag. Sverigedemokraterna som tidigare har varit motståndare till förslaget, men som för ett år sedan ändrade ståndpunkt, håller fast vid denna.

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesman Sven-Olof Sällström säger till SvD att den inhemska konsumtionen behöver komma i gång för att stimulera jobben och att det finanspolitiska rådet har bedömt att jobbskatteavdraget har rätt god effekt och denna slutsats delar Sverigedemokraterna.

Valbudgeten offentliggörs i september och tros även innehålla sänkt skatt för pensionärer och höjt tak för att betala statlig skatt. Detta för att infria de löften som alliansen gav i sitt valmanifest. Kostnaden för ett sådant paket beräknas bli 16 miljarder kronor, enligt SvD.

I slutet av augusti är det dags för regeringens årliga budgetmöte och då kommer finansminister Anders Borg ge en analys över den ekonomiska situationen.