Trots ökad månadspeng så räcker den inte till

Swedbanks årliga undersökning över ungas ekonomi visar att en 12-årings månadspeng har ökat med 240 procent de senaste trettio åren och i stort sett följt löneutvecklingen men räcker trots det inte till.

Swedbank har de senaste 30 åren varje år undersökt hur ungas och barns ekonomi ser ut. Och banken kan konstatera att månadspengen en 12-åring får har ökat med 240 procent över de senaste trettio åren vilket är i linje med de vuxna löner som har ökat med 280 procent.

Undersökningen visar också att barnen inte anser att pengarna räcker till och att hela 95 procent av barnen får ett extra tillskott vid sidan av månadspengen, vid behov, det är en skillnad från 20 år sedan då 75 procent av barnen fick ett extra tillskott. Idag är det också allt vanligare att barnen inte får någon månadspeng alls och istället pengar när de behöver.

Så trots att barnens ekonomi är god så är det allt fler som får ett extra tillskott utöver månadspengen och detta är en oroande utveckling enligt Swedbanks privatekonom Arturo Arques, som anser att barnen inte får lära sig att hantera pengar.

– Att barnen har god ekonomi, men att pengarna ändå tar slut, i kombination med att nästan alla får mer pengar vid behov gör att barnen inte lär sig att hantera pengar. Det är de vuxnas ansvar att hjälpa barnen att lära sig handskas med pengar och ta ansvar för att de ska räcka hela månaden, säger i Arturo Arques ett pressmeddelande.

Källa: Swedbank