Tv-avgift för dator ska betalas

Förvaltningsrätten i Luleå har nu slagit fast att tv-avgift behöver betalas om du har dator. Och det spelar ingen roll om du inte använder för att titta på tv-program.

Enligt TT har flera personer överklagat att Radiotjänst har tagit ut tv-avgift av datoranvändare, något som började göras 1 mars i år. Överklagandena har nu fått avslag av förvaltningsrätten i Luleå. Förvaltningsdomstolen skriver i domarna att ”även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. Den är därför avgiftspliktig”.

Många ser på tv via internet men även om du inte skulle göra det, så har Radiotjänst alltså ändå rätt att ta ut en avgift. Detta på grund av att det är tv-mottagare som ligger till grund för om avgift ska betalas och förvaltningsrätten menar att ”definitionen av vad som är en tv-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och följa utvecklingen”.

Men än är det inte säkert att sista ordet är sagt i frågan då domarna kan överklagas till kammarrätten, enligt TT.