Förslag om public service-avgift

Regeringen har lämnat in lagrådsremiss med ett förslag om att avskaffa radio- och tv-avgiften. De vill istället ersätta den med en public service -avgift som ska samlas in via Skatteverket.


- Public service får en stabil finansiering och stärker sitt oberoende. Samtidigt blir det enklare för alla och innebär en lägre avgift för många, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Lagrådsremissen, som nu ska granskas, innehåller även förslag på hur man kan stärka public service oberoende. De ska dessutom utreda hur man kan skydda public service ytterligare genom att eventuellt göra ändringar i grundlagen. Bland annat ska det tydliggöras att avgiften endast är till för att finansiera public service.

Detta innebär förslaget för dig som privatperson

I dagsläget betalas radio- och tv-avgift av alla hushåll som har en radio- eller tv-mottagare. I det nya förslaget ersätts denna med en individuell avgift som ska betalas av alla som fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Den nuvarande avgiften ligger på 2400:- per år och hushåll. I det nya förslagen blir maxpriset 1300 per år och person. I en samborelation med två arbetande myndiga personer kommer den sammanlagda avgiften med andra ord att öka med 200 kronor per år. Lever man däremot i ensamhushåll minskar kostnaden med 900 kronor per år.

Avgiften beräknas att, under 2019, ligga på 1 procent av den beskattningsbara inkomsten. Det kommer dock att finnas ett tak om 1300 kronor per person och år. Personer med en månadsinkomst lägre än 13600 kronor föreslås få en reducerad avgift.
Juridiska personer behöver, till skillnad från idag, enligt förslaget inte betala någon avgift alls.

Skatteverket samlar in avgiften

Med det nya systemet är det slut på fakturor och din avgift dras direkt via skatten. Regeringen föreslår att systemet införs i januari 2019 vilket innebär att redovisning i inkomstdeklarationen syns först våren 2020.

Varför slopa radio- och tv-avgiften?

Då allt fler slopar den traditionella tv-apparaten och tar del av sändningar via datorer, telefoner och surfplattor minskar intäkterna för public service och idag ligger kontot där avgiftsmedlen förvaltas på ett underskott mellan 200-300 miljoner kronor. Regeringen menar att det råder en bred politisk enighet om att public service är samhällsbärande och en väsentlig del av vår demokrati. Verksamheten omfattar material och information som är av betydelse för alla i vårt samhälle och därmed bör alla med möjlighet vara med och betala.
–  Public service och andra granskande nyhetsmedier har en central betydelse för vår demokrati, säger Alice Bah Kuhnke.

Källa: Regeringen