Uppåt på börserna och för kronan

Positivt besked från EU-toppmötet fick börserna att stiga kraftigt samtidigt som både den Svenska kronan och Euron ökade i värde.

Den Europeiska krisfonden EFSF kommer att utökas till cirka 1000 miljarder, vilket är en ökning med cirka 4 gånger dagens värde. Och det positiva beskedet fick Europas börser att stiga.

Den stora frågan är hur detta kapital ska fördelas mellan de länder som är i akut behov av stöd, så än finns det en del oklarheter kvar att reda ut.

En annan positiv nyhet, som ska stävja osäkerheten, är att man har skärp de Europeiska bankernas kapitalkrav och att de senast den 39:e juni nästa år ska ha kärnprimärkapitalrelation på 9 procent. Kärnprimärkapitalrelation är relationen mellan hur mycket pengar banken har och hur mycket banken har lånat ut.

Dollarn tappade i värde mot både Euron och den svenska kronan. Euron stärktes med 0,024 mot dollarn och Kronan stärktes med 16 öre mot dollarn och 7 öre mot Euron. En bra dag för kronan med andra ord, men troligtvis inget som kommer att hålla i sig en längre tid. En dollar kostar nu 6,38 och Euron 9,01 kronor.