USA har nått en överenskommelse om skuldtaket

Demokraterna och Republikanerna är nu äntligen ense om en överenskommelse om skuldtaket och hur de ska motarbeta det stora budgetunderskott som bara växer och växer och totalt ska nedskärningar på 2 500 miljarder dollar genomföras under en tioårsperiod.

Hur är USAs kris relevant för din plånbok? Jo en ressession i USA, det vill säga en ekonomisk nedgång, skulle påverka börserna runt om i världen. Dollarn skulle minska i värde, drastiskt, om USAs kreditbetyg skulle nedvärderas, vilket den sannerligen skulle ha gjort de inte hade nått en överenskommelse.

När börsen är på nedgång påverkar det många företag och när dollarn tappar i värde ökar även priset på olja vilket gör det ännu svårare för företagen. Detta skulle leda till en ökad arbetslöshet och svårare tider för många.

Ingen vet direkt hur stor ”skada” detta skulle göra på världsekonomin, men helt klart skulle det ha en negativ påverkan.

Överenskommelsen mellan de båda partierna innebär att USA nu kommer strama åt och göra nedskärningar på uppemot 1 000 miljarder dollar under en tio årsperiod. Redan nu är det klart att försvarsbudgeten kommer att minska med 350 miljarder dollar samt att en speciell kommitté kommer att besluta om hur ytterligare 1 500 miljarder ska sparas in.

Så det är rejäla åtstramningar som kommer att genomföras i USA men utan att höjas skatten. Det som är klart är att USA måste göra något åt sitt skuldberg som i dagsläget ligger på 14 300 miljarder dollar och bara växer år efter år. Detta medför också höga räntekostnader som USA måste stå för vilket i sin tur göra att budgeten måste vidgas ytterligare.

För att allt detta ska kunna genomföras ska förslaget få en majoritet i både representanthuset och senatenm, en process som man vill påskynda så mycket det bara går.

Ingen av parterna är egentligen nöjda med hur förslaget är utformat men när Barack Obama meddelade att en överenskommelse var uppnådd så steg Toyobörsen direkt med 1,7 procent när den öppna under måndagen.