Utredare vill att skulder ska skrivas av efter 15 år

En ny utredning visar att många överskuldsatta har svårt att komma tillbaka till ett normalt liv. En av åtgärderna som föreslås är att skriva av skulder som hamnat hos Kronofogden efter 15 år.

Utredningen ”Överskuldsättning i kreditsamhället?” är beställd av regeringen och har letts av Anna Hedborg, tidigare socialförsäkringsminister och generaldirektör för dåvarande Riksförsäkringsverket. DN skriver att hon har föreslagit flera åtgärder för att göra det lättare för överskuldsatta att komma tillbaka till ett normalt liv. En av dessa är alltså att skriva oss skulder som har hamnat hos Kronofogden efter 15 år. Men preskriptionstiden när det gäller skulder till privatpersoner eller sådana som har kommit till genom ett brott föreslås bli 20 år.

Enligt utredningen är preskriptionstiden tänkt att vara ett komplement till skuldsanering. Andra strategier för att hjälpa överskuldsatta och förhindra att fler råkar i fällan är stärkt konsumentskydd, samt att ge mer råd och stöd till konsumenterna för att klara kreditsamhället.

Utredningen bygger på uppgifter från Kronofogden, UC och SCB. Den visar att 95 000 svenskar har haft skulder i över 20 år.

– I oktober 2013 fanns 147 livstidsdömda fångar i svenska fängelser varav flera sannolikt blir benådade med dagens lagstiftning. Samtidigt fanns mer än 95.000 personer i Kronofogdens register sedan mer än 20 år och de blir inte benådade, säger Anna Hedborg till DN.