Utsläppen minskar i för långsam takt

Sveriges utsläpp minskar visar ny statistik från Naturvårdsverket. Men i alldeles för långsam takt och ska vi nå målen i Parisavtalet krävs ansträngningar från både privatpersoner och industrin. 

– Nu är det verkstad som gäller, säger Oskar Larsson, enhetschef på Naturvårdsverket.

Förra året släppte Sverige ut 53,4 miljoner ton växthusgaser enligt Naturvårdsverkets årliga statistik. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 25 procent men nu börjar kurvan plana ut och det är en mindre minskning. Den största förklaringen menar Oskar Larsson på Naturvårdsverket är transportsektorn. Transporterna står för en tredjedel av alla utsläpp. Även flyget som ingår i den sektorn har ökat utsläpp. Naturvårdsverket menar att den stora utmaningen för det hållbara samhället är att vända det här. Lösningarna finns men det måste göras medvetna val.

– Dels handlar det om val av färdmedel som att åka kollektivt där det är möjligt, och att välja bränselsnåla bilar. Förutsättningar har aldrig varit bättre med utbudet av elbilar eller andra bilar med andra förnybara drivmedel, säger han.

Källa: DN (2016-12-11)