Vanligare med mobilbanken

Swedbank lanserade mobilbanken 2009 och sedan dess har hälften av bankens fyra miljoner kunder anslutit sig. De gör dessutom oftare bankärenden än kunder som använder internetbanken.

Kunderna som använder mobilbanken gör bankärenden i mobilen i snitt 20 gånger per månad, vilket är mer än dubbelt så mycket som den genomsnittliga användaren av Internetbanken. Nästan en tredjedel är dessutom så nöjda med mobilbanken att de inte använder internetbanken.

Enligt Swedbanks siffror används mobilbanken flitigast på onsdagar mellan klockan 12 och 13.