Var beredd på säljsamtal till mobilen

Nästa år kan du förvänta dig säljsamtal även till mobilen, då telemarketingenbranschen slopar sina etiska riktlinjer. KO är kritisk till beslutet.

Tidigare har det varit förbjudet att ringa säljsamtal till mobiltelefoner, såvida det inte är en befintlig kund. Detta har reglerats bland annat av branschens etiska riktlinjer, vilka slopas efter den 1 februari 2014. Detta för att man hoppas på att öppna upp för en helt ny marknad, eftersom antalet fasta telefonabonnemang att ringa till minskar.

Redan i våras meddelade föreningen Nix-telefoni att man inför ett nix-register även för mobilabonnemang, det vill säga ett slags spärregister där man genom att registrera sitt telefonnummer kan slippa telefonförsäljare.

Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson är kritisk till att branschens etiska riktlinjer ska ändras, då han anser att konsumenter inte ska behöva ”nixa” sig. Han menar att telefonförsäljning i dag är ett stort konsumentproblem och att antalet anmälningar kring telefonförsäljning har ökat drastiskt. Ungefär var sjätte anmälan förra året till Konsumentverket rörde telefonförsäljning. Gunnar Larsson  tror att problemen nu kan komma att förvärras när de etiska riktlinjerna slopas.