Var fjärde planerar att jobba efter 65

En ny undersökning från Swedbank visar att var fjärde person planerar att jobba efter 65 års ålder. Av dessa vill 6 av 10  fortsätta jobba för att det är roligt och socialt. Drygt fyra av tio vill fortsätta för att klara sig ekonomiskt som pensionär.

Undersökningen som gjorts bland män och kvinnor mellan 55-64 år visar att majoriteten planerar att gå i pension innan eller vid 65 års ålder. Men antalet minskar ju närmre pensionsåldern de tillfrågade är.

– Att andelen som vill gå i pension i förtid minskar och andelen som vill jobba längre ökar ju närmre pensionsåldern man kommer kan tolkas som att man inser att man orkar och vill jobba kvar eller att man kanske inser att man inte har råd att gå i pension än, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna. Han anser att det är viktigt att skaffa sig kunskap om hur mycket man beräknas få i pension i god tid.

Anledningar till att vänta med pensionen

Majoriteten av de som planerar att jobba efter 65 uppger att de tycker att det är roligt att arbeta och vill ha kvar den sociala biten ett arbetsliv bjuder på. Att känna sig delaktig och behövd är en sida av myntet men det ger även lite extra i plånboken att jobba ett par år extra. Något som är viktigt för många för att kunna få en dräglig pension där de kan unna sig något litet extra. Kvinnor anger i större utsträckning än män ekonomin som orsak till att fortsätta jobba efter 65 års ålder

Var fjärde orkar inte

Var fjärde person uppger att de inte orkar med att jobba rent fysiskt efter att de fyllt 65 år. Nästan lika många är rädda för att inte orka med det höga tempot. Här Anser Arturo Arques att vi behöver en modern arbetsmarknad med möjlighet till vidareutbildning under hela livet så att fler kan jobba längre.

Arbetsgivare positiva

Drygt 40% av de tillfrågade i undersökningen uppger att deras arbetsgivare ställer sig positiva till att man jobbar längre än till 65 år. Ännu bättre ser siffran ut för de som fyllt 65, där är hela 70% av arbetsgivarna positiva till förlängd arbetstid.

Källa: Swedbank

LÄS MER: Allt du vill veta om pension.