Regeringens vårbudget

Idag lämnade regeringen och Magdalena Andersson över sin sista vårbudget under mandatperioden. Några av de största satsningarna i årets budget ligger på vård, polis och ungdomar.
Idag var det dags för den årliga vårbudgeten att presenteras. Svensk ekonomi går starkt och sysselsättningsnivån är den högsta på 25 år. Bland annat är ungdomsarbetslösheten den lägsta sedan 2003 och arbetslösheten väntas fortsätta minska under 2018.

Vi har tagit Sverige i en ny riktning. Investeringar i jobb, sjukvård, skola och klimat har gett resultat. Nu fortsätter regeringen med ytterligare satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.

Riktlinjer i årets vårbudget

Färre arbetslösa
Regeringen tillsätter 0,4 miljarder kronor som bland annat ska finansiera sommarjobb till unga och ökad sysselsättning bland nyanlända. Här kommer man bland annat att lägga en stor del av budgeten på olika språksatsningar.

Stärkt välfärd
Regeringen tillför redan i år 1,5 miljarder ytterligare på välfärden. Bland annat satsar man på bättre tillgänglighet i vården och ökad trygghet för äldre. Exempelvis ska ny teknik leda till ökad trygghet.
Det kommande årtiondet räknar man med att ytterligare 200 000 kommer att behöva anställas inom välfärden.

Ett säkert Sverige
Regeringen skjuter till 0,3 miljarder i vårbudgeten till bland annat Polismyndigheten och Tullverket. Polisen ska bli bättre rustad i kampen mot brott och terrorism och Tullverket ska få medel till fler insatser för att stoppa illegala varor vid gränsen.

Jämlik kunskapsskola
Regeringen vill satsa på att skapa mer jämlika skolor samtidigt som kunskapsresultaten ska fortsätta att öka. De ser att svenska elevers resultat förbättrats i internationella mätningar efter en lång period av svaga resultat. Men ojämnheten skolorna emellan är fortfarande alltför stor.

Fossilfritt land
Regeringen arbetar för ett Sverige fritt från nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För ett mer hållbart energisystem satsar de i år ytterligare 0,5 miljarder på bland annat solcellsstöd och kortning av tiden för ansökningsprocesserna för att ta del av stödet.

Läs mer om vad som står i vårbudgeten hos Regeringen.

Källa: Regeringen och Aftonbladet