Varning för sparande i Ryssland

Den ryska marknaden kan verka väldigt attraktiv för småsparare med sina fantastiska naturtillgångar och låga börsvärden i förhållande till väst. Något som är viktigt att tänka på är att man inte får glömma bort den politiska risken. Det är inte bara marknaden som styr hur börsvärdena går i Ryssland. Bara för att oljepriset går upp så behöver inte ett ryskt oljebolag gå upp. Vad innebär det är då egentligen? Följande element har stor påverkan på hur exempelvis marknaden kan förändras av yttre krafter;

– Ändringar av skatter eller tullar
– Korruption
– Största ägaren som kanske bara har 10% av bolaget anser att bolaget är hans med allt vad det innebär. Bolaget riskerar att bli hans plånbok.
– Mutor

Detta sammantaget gör att ett bolag som på pappret ser väldigt bra ut egentligen kan vara ett bolag som man skall hålla sig väldigt långt borta ifrån.

Går det att skydda sig?

En liten svensk småsparare kan egentligen inte skydda sig mot dessa yttre riskmoment. Ett bra exempel på detta är det svenska storbolaget IKEA som misslyckades och förlorade flera miljarder på en mycket omfattande och dyr elhistoria för sina två varuhus. De har nu valt att bromsa utvecklingen av dessa och eventuellt läggs hela planen på is. Att ett svenskt storföretag har svårt att hantera den ryska marknaden torde vara goda indikationer på att en ensam svensk småsparare också lär få det tufft om man inte är väldigt benägen att ta stora risker.  Rysslans är väldigt spännande  men också väldigt farligt.