Veckopeng lär barn ekonomi

 

Barnens veckopeng fyller en större funktion än att barnen själva får betala biobesök, handla godis eller göra andra inköp. Det är också ett bra sätt att lära barnen att handskas med pengar och tänka ekonomiskt. 

I en undersökning som Nordea genomfört framgår det att de allra flesta tycker att det är föräldrarnas ansvar och uppgift att lära barnen om ekonomi. Detta kan dock vara på väg att förändras då undersökningen visade att den yngre generationen mellan 18-25 år anser att det är skolans uppgift. 

Ett bra sätt att lära barnen om ekonomi är att ge dem veckopeng eller månadspeng, detta menar Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. Men en undersökning från 2013 visade att det är färre barn mellan 6-17 år som får veckopeng eller månadspeng i dag än år 2006, något som Ingela Gabrielsson ser som negativt för barnens ekonomiska lärande. 

Källa: Nordea