Villapriserna fortsätter att öka

Statistiska Centralbyrån rapporterar att huspriserna i Sverige har ökat med cirka 4 procent mellan det andra och tredje kvartalet i år.

småhus SCB:s småhusbarometer visar att priserna fortsätter att öka. Speciellt synligt blir det om man jämför med det senaste året. Jämför man med det tredje kvartalet förra året så har snittpriserna på småhus ökat med 11 procent. Mellan det andra och tredje kvartalet i år har priserna för småhus stigit i samtliga län bortsett för Blekinge där priserna var helt oförändrade.

Mest steg de i Gävleborg, där ökningen låg på 10 procent, följt av Jämtlands län med nio procent. En mer måttlig stigning har det däremot varit i storstadsregionerna. I alla tre områden, Stockholm, Malmö och Göteborg ökade priserna med två procent, men det är även i dessa regionerna som priserna generellt sett är högst.

Jämför man på årsbasis istället, det vill säga tredje kvartalet i år jämfört med tredje kvartalet förra året så har priserna stigit i samtliga 21 län. Även på årsbasis så är det i Gävleborg som det har stigit mest med 17 procent, tätt följt av Örebro län som stigit med 15 procent. Tittar man på storstadsregionerna på årsbasis märks en betydligt större ökning av priserna mellan 11 och 13 procent.

Däremot så hittar vi den lägsta prisökningen i Norrbottens län, där priserna steg i snitt med fyra procent.