Yrkena i Sverige med sämst lön

Ny statistik från SCB visar på löneskillnaderna inom olika yrkeskategorier. 

Marknadsundersökare och telefonintervjuare har den lägsta genomsnittliga månadslönen i Sverige, ungefär 18 000 kronor i månaden. Sedan följer hemservicepersonal och kafé- och konditorbiträden. Även soldater ligger långt ner på listan med 21 800 kronor i månande.

Den genomsnittliga månadslönen i Sverige är 32 000 kr men det skiljer sig mellan könen. För kvinnor ligger snittet på 29 900 kr medan för män 34 100 kr. Det är en skillnad på 13 procent.

”Ju större andel kvinnor det finns i ett yrke, desto lägre är den relativa lönen”, säger Lasse Thörn, chef över enheten för avtalsfrågor på det fackliga organet LO, till Dagens Industri.

De yrken med lägst lön är ofta dominerade av kvinnor och unga.

”Det visar den problematik som finns, att lönerna ofta är allra sämt i de yrken som ofta är det första steget in på arbetsmarknaden. Det är inte acceptabelt. Vi måste se till att de som är värdediskriminerade får en bättre löneutveckling än övriga genom en omfördelning” säger Lasse Thörn till Di.

Källa: DI (2016-12-37)