Yrkena med minst konkurrens 2016 och 2017

Arbetsförmedlingens senaste rapport visar en ökad tillväxt av jobb inom många områden och att det råder stor brist på lärare och personal inom vården.

Den senaste rapporten från Arbetsförmedlingen ”Var finns jobben?” visar var det är lättast respektive svårast att få jobb inom cirka 200 yrken, till och med första halvåret av 2017.

De yrken  där det idag råder arbetsbrist är framförallt inom vård och skola. Inom vården är det bland annat distriktssköterskor, barnsjuksköterskor, läkare som efterfrågas och inom skolan är det grundskolelärare samt förskolelärare. Rapporten visar att även ingenjörer, socialsekreterare, byggnadsarbetare och IT-specialister har goda möjligheter att hitta ett jobb.

– Vi ser en fortsatt bred jobbtillväxt, som innebär många jobböppningar för dem som vill in på arbetsmarknaden. Samtidigt stiger bristen på vårdpersonal och lärare till nya rekordnivåer, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

De yrkena som det fortfarande råder hård konkurrens om är inom media, kultur och design.

– Vi ser en fortsatt hård konkurrens om jobben inom många av de yrken som inte kräver någon utbildning. Fullständiga gymnasiebetyg är helt enkelt en förutsättning för att ha goda möjligheter till jobb, säger Håkan Gustavsson.

Källa: Arbetsförmedlingen