Yrkesgrupperna som tjänade bäst under fjolåret

Den senaste rapporten från Medlingsinstitutet visar att det var stor skillnad mellan de som tjänad mest och de som tjänade minst förra året samt att skillnaden mellan männen och kvinnornas löner ökade något.

Den yrkesgrupp som tjänade bäst under fjolåret var värdepappersmäklarna som hade en snittlön på 85 600 kronor. Värdepappersmäklarnas lön var därmed mer än fyra gånger så hög som de yrkesgrupperna som fick sämst betalt under fjolåret, som exempelvis kaféföreståndare, tapetserare, köks- och restaurangbiträden, kioskföreståndare som alla hade en lön strax ovanför 20 000 kronor per månad.

I rapporten från Medlingsinstitutet så framgår det även att skillnaderna mellan männen och kvinnornas löner ökade något. Under 2012 var kvinnornas snittlön 86,1 procent av männens löner och samma siffra var 86,3 under 2011, vilket innebär en ökning på 0,2 procentenheter.

Yrkesgrupperna som tjänade mest 2012 (per månad)

Värdepappersmäklare, 85 600 kronor
Verkställande direktörer m. Fl, 80 500 kronor
Högre ämbetsmän och politiker, 65 800 kronor
Forsknings- och utvecklingschefer, 61 600 kronor
Driftschefer inom finansiell verksamhet m. M, 60 400 kronor

Yrkesgrupperna som tjänade minst 2012 (per månad)

Kaféföreståndare, 20 000 kronor
Tapetserare, 20 200 kronor
Medhjälpare inom jordbruk etc, 20 300 kronor
Köks- och restaurangbiträden, 20 600 kronor
Kioskföreståndare, 20 700 kronor

Källs: va.se