Yrkeskategorierna som oftast blir sjukskrivna

Offentligt anställda löper högre risk för sjukskrivning.  Man-huvudvark

Det visar studien som gjorts av Försäkringskassan på en granskning från 2014. I den är det tydligt att kontakt med människor ger högre risk för sjukskrivning. 1,8 miljoner offentliganställda löper högre risk att bli sjukskrivna, även personal i offentligt ägda företag, Svenska Kyrkan, andra trossamfund och intresseorganisationer.

Yrkena med högst risk för sjukskrivning:

Kvinnor:
1. Präster
2. Pastorer
3. Psykologer
4. Socialsekreterare
5. Behandlingsassistenter och fritidsledare

Män:
1. Speciallärare
2. Sjuksköterskor
3. Präster
4. Psykologer
5. Socialsekreterare

Källa: DN/Försäkringskassan (2017-01-18)