Ytterligare 1,5 miljarder kronor i anstånd till rättsväsendet

I dag gjorde Fredrik Reinfeldt ett nytt utspel om höstbudgeten där de nästa år kommer att satsa ytterligare 1,5 miljarder kronor på rättsväsendet.

Under regeringsförklaring så talade Fredrik Reinfeldt om den starka svenska ekonomin och hur man har byggt Sverige starkt genom åren. Och att det är ett skäl till att Sverige kan stå emot krisen i Europa och investera istället för att snåla och dra åt snaran.

– I en orolig tid kan Sverige därför välja en annan väg än många europeiska länder. Vi kan investera i Sverige – i kunskap och utveckling. Vi kan investera i sammanhållning – i välfärd och full sysselsättning, sa Fredrik Reinfeldt

Det gör att Sverige kan sats inför framtiden och han proklamerade att man kommer att satsa på rättsväsendet nästa år och ge ytterligare 1,5 miljarder kronor i anslag. Det innebär att anslaget kommer att vara 10 miljarder mer än 2006, då alliansen  tillträde för första gången. och i regeringsförklaringen så står det ”Det är en mycket stor ökning av rättsväsendets kapacitet och vi förväntar oss väsentligt förbättrade resultat”.