Ytterligare höjning av reporäntan

Det är nu klart att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter från 1,75 till 2 procent. Det var en väntad utveckling och följer deras prognos. Frågan är om det kommer att bli fler höjningar under året.

Riksbanken medger att det kan vara så att de kan behöva slå av på takten när det gäller höjningar av reporäntan. Men samtidigt talar de om vikten av att man forsätter höjningar av reporäntan. Så det ser ändå ut som att det blir fler höjningar i år.

Att man eventuellt inte kommer att höja reporäntan i samma takt som tidigare och som prognoserna visar beror främst på turbulensen och kriserna världen över. För Sveriges del ser det fortfarande bra ut med ökad sysselsättning och man har också beräknat att antalet arbetade timmar kommer att öka några år framöver. Det betyder att den låga räntan inte längre behöver vara på samma låga nivåer.

Med största sannolikhet så kommer även bolånen att följa räntehöjningen, men bolånen ligger fortfarande på en relativ hög nivå om man jämför med reporäntan.