OCR-nummer

OCR nummer Vanligtvis när du får en faktura så ska betalning antingen ske till ett PlusGirokonto eller ett Bankgirokonto. Det är då inte helt ovanligt att du måste ange ett långt referensnummer i samband med betalningen. Detta nummer går under namnet OCR-nummer och används alltmer frekvent. I de fall när ett OCR-nummer inte är aktuellt så ska du istället uppge ett personligt meddelande. Men vanligtvis behöver du alltså uppge ett nummer och detta nummer återfinns vanligtvis längst ner till vänster på fakturan.

Ett OCR-nummer kan endast bestå av siffror och anges alltid med en fyrkant framför. Ett exempel på ett sådan nummer är #426523791. I varje OCR-nummer finns det ett kontrollnummer inkluderat. Detta kontrollnummer är oftast den sista siffran. Anledningen till att man har ett kontrollnummer är för att säkerställa att numret återges korrekt. Den huvudsakliga anledningen till att man började med OCR-nummer är för att underlätta administrationen för företag. Numret möjliggöra så att man enklare kan se om en faktura är betald eller inte.
Betala fakturor via din internetbank

Många tycker det är krångligt att ange en lång rad med siffror varje gång en faktura ska betalas. Ibland kan det vara svårt att hålla reda på vilka siffror man skrivit in och vilka man har kvar. OCR-nummer är dock inte bara till ondo. Företaget dit dina pengar ska gå kan enkelt och helt automatiskt registrera din betalning vilket gör att fördröjning och missförstånd undviks. Även i efterhand kan leverantörerna på ett smidigt sätt gå in i fakturasystemet för att se om din faktura är betald eller inte. I och med kontrollnumret minskar risken också för att du skriver in fel OCR-nummer. På så sätt kan du enkelt säkerställa att du verkligen angivit rätt nummer och att din betalning är på väg.

Väljer du att betala din faktura via en mobilbank så kan du använda dig av den inbyggda scannern. Då bara håller du fakturan med OCR-nummer framför din mobilkamera så snappas numret in automatiskt. På så sätt slipper du själv skriva in hela numret manuellt.

Hjälpmedel för dig som ska skriva ett OCR-nummer

Om majoriteten av dina fakturor är pappersfakturor som kommer postledes så kan det vara värt att införskaffa sig en OCR-läsare. Detta för att du själv ska slippa knappa in alla nummer manuellt. Med en OCR-läsare har du en slags penna som du håller i handen. Pennan drar du sedan över siffrorna som då läses in av pennan. OCR-läsaren kopplas enkelt till din dator där du sedan får upp numret. Därefter är det bara att kopiera detta nummer och överföra det till din internetbank. Sen kan du fortsätta att betala din faktura i lugn och ro.