Ordlista för Lånebegrepp

Ordlista låneordAtt låna pengar är inte alltid lätt. Det är ofta många nya ord att sätta sig in i för att inte sitta som ett frågetecken mittemot banktjänstemannen. Allt om Spara – ordlista är extra framtagen för dig som ska låna pengar och den innehåller en hel del krångliga ord som du kanske vill veta innebörden av. Vi har sammanställt vanligt förekommande ord som kanske inte alla har riktig koll på. Nedan följer ordlistan som snabbt och enkelt hjälper dig som ska låna pengar. Tveka inte att höra av dig om du har ord som borde finnas med hör, om du har frågor eller hittar någon felaktig skriven förklaring.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


A

 

Amortering

Den avbetalning du gör på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Det totala lånet minskar med den summa som du betalar in.

Annuitetslån

Låntagaren betalar en förutbestämd avgift för både ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle under lånets löptid. Till skillnad från andra metoder är summan som betalas in alltid samma.

Autogiro

Summan som skall betalas in för lånet dras automatiskt från ett förutbestämt konto vid ett förutbestämt datum.

Avdragsgill

En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom avdrag.

Aviavgift

Kostnad för utskick av inbetalningskort.

 


B

 

Bankdagar

Ekonomisk term för när banker normalt har öppet. Vanligtvis vardagar som inte berörs av någon form av helgfirande.

Bankgiro

Nummerserie av sju eller åtta siffror som fungerar som en sifferadress till en bank för inbetalningar och transaktioner.

Banksekretess

En lagstiftning som finns till för att bedöma hur mycket information kring en bankkund som får lämnas ut.

Betalningsanmärkning

En markering i ett register som indikerar att en person på något sätt har utelämnat en betalning som haft ett förutbestämt sista datum för inbetalning.

Blancolån

Ett lån utan säkerhet.

Borgensman

Person som går i god för låntagaren och ställer upp med säkerhet.

Borgenär

Den person som i ett avtal har en fordran gentemot låntagaren.

 


D

 

Dröjsmålsränta

Ränta och avgift som uppstår till följd av en fodran inte betalts i tid. Du blir alltså drabbad av en extra avgift på grund av att du inte följt avtalet.

 


E

 

Effektiv ränta

Den effektiva räntan visar hur mycket lånet totalt kostar med hänsyn till alla kreditkostnader angivet som en årlig räntesats.

Efterlevandeskydd

En form av pensionsförsäkring som gör att dina anhöriga får ta del av ditt egna privat- eller tjänstepensionssparande om du skulle avlida innan pensionen. Det finns olika varianter och regler för dessa försäkringar.


F

 

Familjeskydd

Om du tecknar ett familjeskydd på din tjänstepension får dina förmånstagare ett på förhand bestämt belopp om du avlider innan pensionsålder.


G

 

Gäldenär

Den person som står som låntagare i ett avtal.

 


H

 

Hypotekslån

Brukar ofta kallas för bottenlån. Det motsvarar ett lån som är beviljat mot inteckningssäkerhet som till exempel ett pantbrev.

 


I

 

Inkassoavgift

En avgift som uppkommer på grund av att du inte betalat en annan avgift. En indrivningskostnad.

 

 


K

Kalenderhalvår

Året delas in i två kalenderhalvår. 1 januari – 30 juni och 1 juli till 31 december.

Kontantinsats

Den del av den totala köpeskillingen som måste betalas in med kontanta medel. Förenklat är det skillnaden mellan den totala köpeskillingen och den del som du fått beviljat lån till.

Kredit

Att få tal del av ett ting som kostar pengar men som inte betalas vid överlåtelsetillfället utan vid ett senare tillfälle.

Kreditgivare

Se borgenär.

Kreditinstitut

Företag eller organisation som tillhandahåller krediter.

Kreditprövning

Analys av en persons betalningsförmåga och risk att handskas med krediter.

 


L

 

Lån

Se kredit.

Likvid

Ekonomisk term som anger att en person är kapabel att betala sina skulder i rätt tid.

Lånebesked

Beslut om du får eller inte får ta del av ett lån.

Låneförmedlare

Företag eller organisation som hjälper dig att hitta ett företag eller organisation som erbjuder dig bäst lån för din situation.

Lånekalkyl

Ungefärlig beräkning för kostnaden av det framtida lånet.

Lånelöfte

Ett bevis från en bank eller institut som bevisar att du kommer få låna från dem om ett köp skulle bli aktuellt.

Långivare

Se borgenär.

Låneskydd

En form av försäkring som hjälper dig att få tillbaka dina pengar om familjen skulle drabbas av till exempel ett plötsligt dödsfall.

Löptid

Tiden som lånet sträcker sig över med givna villkor.

 


M

Marknadsvärde

Det pris som marknaden är beredd att betala för en viss produkt.

Mikrolån

Lån, ofta gällande pengar, som anses små.

 


R

 

Ränta

Priset för att få ha ett lån hos ett företag eller organisation.

Ränteskillnadsersättning

Ersättning som betalas in av gäldenären till borgenären i fall där lån löses in tidigare än vad som avtalats. Den ses inte som en avgift utan en ersättning för den förlust som långivaren tappar på grund av den förtida inlösningen.

 


S

 

Skuldebrev

Ett skriftligt dokument som anger att betala en viss penningsumma. Ett exempel på skuldebrev är en obligation.

Serieamortering

Amorteringen startar vid ett visst procentbelopp och ökar sedan successivt vid varje betalningstillfälle.

Snabblån

Lån för person som är i behov av pengar snabbt. Lånen har ofta höga räntor och bör undvikas.

Stibor

Stockholm Interbank Offered Rate. En daglig referensränta som beräknas på ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för lån.

Styrränta

Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.

 


T

 

Transaktion

Ett ekonomiskt flöde som sker mellan två eller flera enheter och är avtalad på förhand.

 


U

 

Upplysningscentralen (UC)

Sveriges ledande kreditupplysningsföretag.

Uppläggningsavgift

Avgift för det administrativa arbetet vid ett lån.

 


Å

 

Återbetalningsförmåga

Låntagarens kapacitet att återbetala en fordran.

Återbetalningskrav

De krav som kreditgivaren ställer på återbetalningen av en låntagare

Återbetalningstid
Den förutbestämda tiden som ett lån skall återbetalas under.

 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö