Överblick – Ett budgetverktyg

Överblick logo Överblick är ett ekonomiverktyg som hjälper dig att skapa en tydlig och samlad bild över din privatekonomi. Hela din ekonomi visas som en grafer längs en tidsaxel och skapar möjligheten att ta kontroll över hushållsekonomin. Med kontroll kommer möjligheten att få mer pengar över varje månad. Överblick är omnämnd i flera stora medier, däribland Privata Affärer, DN och ViVilla.

Överblick är gratis att använda

Programmet består av en serie olika funktioner som är gratis att använda. Funktioner som budget, kassabok, bankimport, jämföra, tillgångar, avtal, aktier, fonder och rapporter ger tillsammans en helhetsbild av ditt hushålls ekonomi. Genom att ta hänsyn till alla delar i privatekonomin skapar du en samlad bild där du tydligt kan se vad du måste bli bättre på. På så sätt kan din ekonomi lättare utvecklas åt rätt håll och i rätt takt. Dessutom ger företaget dig tips, råd och intressanta idéer om hur du använder verktyget på bästa sätt. På det viset optimerar du din privatekonomi.

Screen Överblick

Smidig bankimport i kassaboken

En av de smidigaste funktionerna i verktyget är bankimport som ger dig möjligheten att lyfta in alla dina bankbetalningar och korttransaktioner genom ett par enkla knapptryck. Genom att kopiera ut ditt kontoutdrag från banken och importera det i systemet kommer alla dina transaktioner bokföras i kassaboken och du får en mycket klar bild direkt av dina transaktioner som direkt påverkat din ekonomi. Genom att jämföra intäkter med utgifter ger sedan kassaboken en mycket klar bild över hur dina pengar fördelas över tidsaxeln.

Jämför den faktiska ekonomin med budgeten

Överblick ger dig möjligheten att skapa en budget för att få kontroll på din privatekonomi. Att skapa en budget är en planering över kommande ekonomin och det är viktigt att följa upp och se hur bra budgeten höll under en viss tidsperiod. I systemet ger Överblick dig möjligheten att jämföra dina faktiska kostnader med den budget som du på förhand satt upp. Här få du svart på vitt – i form av tydliga och färggranna grafer – se hur bra du höll din budget gentemot de verkliga transaktionerna. På så vis har du möjlighet att ta reda på hur du bör resonera inför kommande budgetperiod och om du bör minska din konsumtion eller har möjlighet att spendera mer pengar.

Överblick Ekonomistöd

Företaget bakom Överblick är Överblick Ekonomistöd KB. Företaget tillhandahåller konceptet Överblick med ekonomiverktyget, webbsajten med relaterad information, föredrag & seminarier samt också konsulttjänster. Företaget har sitt säte i Stockholm.