Överlåtelseavtal

När en egendom ska överlåtas till någon annan via exempelvis arv eller köp skriver man ett överlåtelseavtal som bägge parter får skriva på. På så sätt kan den nya ägaren bevisa att hen äger rätten till egendomen. Därav är det viktigt att avtalet är juridiskt korrekt.

Sök efter överlåtelseavtal