Piratförsäkring

En piratförsäkring är inte helt vanligt för många människor. Normalt kommer inte så många i kontakt med dem eftersom de inte riktigt är som vanliga försäkringsbolag. De här bolagen hjälper folk med mer oetiska metoder vid fortkörningsböter eller betalar böter för fällande domar vid exempelvis fildelning.

Etisk fråga

Det råder ganska stora åsikter om huruvida den här typen av försäkring skall vara laglig eller inte. Verksamheterna har funnits ganska länge och än finns det inga sanktioner mot dem. Det har dock förekommit fall där människor betalat in stora summor som de sedan inte fått någon hjälp för om de hamnat i kläm med lagen. Det är därmed upp till var och en att känna sensmoralen i det hela.

Insurello