Privatobligationer

Nyfiken på privatobligationer? En privatobligation är ett värdepapper som löper mellan ett- och tio år. Den har alltid en fast dag då den upphör. Privatobligationers kurser anges i procent av värdet på dagen för inlösning. Köper du värdepapper till kursen 80 kan du alltså för 8000 kronor köpa en obligation som är värd 10 000 kronor när du ska lösa in den.

Kupong eller nollkupongare

Det finns två olika typer av privatobligationer – kupongobligationer och nollkupongare. En kupongobligation innebär att en överenskommen ränta betalas ut en gång om året, på det värde du satsat i dessa. Nollkupongare delar däremot inte ut ränta årsvis, utan betalar istället ut alla pengar när löptiden gått ut. Båda typerna har dock gemensamt att du vid löptidens slut får en bestämt avkastning.

Vilken typ av privatvärdepapper du bör välja beror hel på hur din egen ekonomiska situation ser ut. Det enda som egentligen skiljer de olika typerna från varandra är när du får räntan utbetald. Antingen en gång om året med kupongobligationer eller i slutet av löptiden med nollkupongare. Är du i behov av pengarna som räntan kan tillhandahålla dig varje år är det kupongobligationer du bör hålla dig till. Nackdelen med dessa är dock att du måste skatta varje år, på samma sätt som du hade gjort om du sparat pengar på ett bankkonto. Sparar du istället genom nollkupongare behöver du bara betala skatt på räntan när din obligation förfaller, eller när du säljer den. Den reella avkastningen blir på så vis större genom nollkupongare jämfört med kupongobligationer, eftersom ingen skatt behöver betalas under löptiden.