Ränta på studielån

Ränta skall nästan alltid betalas när det kommer till lån. Ett studielån har också en ränta om än en något annorlunda sådan. Ränta på studielån fastställs av staten och baseras på den genomsnittliga upplåningskostnad som staten haft de senaste tre åren. Det är viktigt att du alltid har koll på vilken nivå som räntan ligger på då det får effekter på din privata ekonomi.

Ej avdragsgill ränta på studielån

Räntan för ett studentlån är inte avdragsgill på grund av att när du fick lånet fick du del av andra förmånliga avdrag som kunde göras. Om du har fått mer lån än vad du från början skulle få så kommer du få extra återbetalningskrav. De här kraven har en högre ränta och ligger just nu på 2,30 procent. Den här räntan är dock avdragsgill.

Räntan för studielån ligger under 2018 på 0,13 %