Riksbanken – Sveriges centralbank

Riksbanken Riksbanken är Sveriges centralbank. Banken är faktiskt en av världens äldsta och grundades så tidigt som 1668. Riksbankens har till uppgift att ansvara för den svenska penningpolitiken samt att se till att betalningsväsendet är säkert och stabilt. Alla svenska sedlar och mynt görs på uppdrag från Riksbanken och det är också de som sätter reporäntan. Chefen för riksbanken har alltid haft en framträdande roll i Sverige och han eller hon utses av Riksbanksfullmäktige som i sin tur utses av Riksdagen. Förordnandet gäller sex år och för tillfället är det Stefan Ingves som är ansvarig.

Anledningen av att de flesta privatpersoner vet vad riksbanken är brukar vara just när det kommer till räntor. Det är Riksbanken som bestämmer styrräntan för landet och det får stor effekt på den privata ekonomin då alla övriga bankräntor styrs av reporäntan.