ROT-avdraget

Till mångas glädje har regeringen valt att återinföra det så omtyckta ROT-avdraget. Förkortingen ROT står för Renovering, Om och Tillbyggnad. Avdraget gör det möjligt att dra av kostnader upp till 100 000 kronor för arbetskostnader som betalas tillbaka genom skattereduktion. För att ROT-avdraget skall gå in behöver du genomföra tjänster som kan anses vara renovering/underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Avdraget kan användas av personer som äger en bostadsrätt alternativt småhus. ROT-avdraget går också att använda på fritidshus eftersom det inte finns något krav på att man måste vara folkbokförd på den adress man nyttjar bidraget på. Fastigheten måste dock ägas av privatperson och taxeringen skall klassificeras som ett småhus. Definitionen regleras av Skatteverket och kan utläsas som en byggnad som är inrättad som bostad åt en eller två familjer med tillhörande komplement hus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad. Det finns en hel del undantag men texten i sin helhet går att läsa hos Skatteverket i Handbok för fastighetstaxering 2005, Taxeringsregler Del 2, kapitel 4.

Vem får använda ROT-avdraget?

ROT-avdragets möjlighet till skattereduktion är kopplad till individ och inte till fastigheten. Om två personer bor i hushållet kan alltså avdrag göras för totalt 100 000 kronor, som får en skattelättnad på 50 000 kronor vardera. Viktigt att notera är att det totala beloppet du betalar i skatt alltid måste vara högre än summan som du kan få i ditt avdrag. ROT-avdraget blir således preliminärt fram till dess att deklarationen är fastställd för inkomståret då avdraget görs. Entreprenören skall göra avdraget direkt på fakturan för att sedan få det avdragna beloppet utbetalt från Skatteverket. Viktigt att beakta då det kan leda till ordentliga skattesmällar om det inte följs.

Sedan 2016 så får du dra av 30 procent av arbetskostnaden för ROT-arbeten.

Jämför bolån med Lånekoll

Förutsättningar för att ROT-avdraget skall träda in

För att ett ROT-avdrag skall bli giltigt måste du anlita ett företag som utför entreprenad som har F-skattsedel. Det är också mycket viktigt att arbetstiden specificeras tydligt och separat på fakturan då ROT-avdraget endast täcker arbetskostnaden och inte materialkostnaden. Lämpligt är också att behålla alla kopior och verifikationer till dess att deklarationen har inkommit så att alla siffror kan kontrolleras. Eftersom ROT-avdraget är att anse som en utveckling av avdraget för hushållsnära tjänster som kom för ett par år sedan är det viktigt att du känner till att det totala avdragsgilla beloppet totalt för ROT-avdrag och hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget, uppgår till maximalt 100 000 kronor per person och år.