Så fungerar fondskatten

Från och med 2012 så har en ny fondskatt införts, en kostnad som tidigare låg på fondförvaltaren. Detta innebär att du som innehar en fond kommer att årligen få betala en skatt för ditt innehav. Skattesatsen är relativt låg samtidigt som det finns en nedre gräns.

0,4 procent av innehavet ska skattas

Varje år kommer du att behöva skatta 0,4 procent av ditt innehav. Skattesatsen är 30% vilket innebär att du kommer att skattas 0,12 procent för ditt totala innehav. Om du har ett innehav av 100 000 kronor så kommer du att få betala 120 kronor i skatt.

Räkneexempel:

Om du har ett innehav på 100 000 kronor ska 0,4 procent av denna summa skattas, det vill säga 0,004 * 100 000 = 400 kronor. Din slutliga skatt kommer därmed att bli 30% av 400 kronor vilket är 120 kronor.

Lär dig mer om fondskatt hos Nordnet

Så deklarerar du fondskatten

Fondskatten kommer att beräknas i början av januari varje år och detta belopp kommer sedan att tas upp i din deklaration som du senare kommer att behöva betala in under året. Det belopp som du ska skatta för, det vill säga 0,4 procent av innehavet, ska anges under posten ”inkomst från kapital”. Understiger underlaget 200 kronor behöver du inte betala någon skatt.

Inget skatt om ditt innehav understiger 50 000 kr

Det finns en nedre gräns för hur lite fondskatt du kommer att behöva betala, där allt under denna gräns slopas. Det skattade beloppet, det vill säga 0,4 procent av ditt innehav, får då inte understiga 200 kronor. Om ditt totala innehav understiger 50 000 kronor så kommer du inte att behöva betala någon fondskatt och därmed så behöver du inte oroa dig för denna skatt.