Sjukersättning – förr kallat sjukpension

Sjukersättning en form av pensionSjukersättning är ett av de två nya namnen som ersätter de tidigare begreppen sjukpension eller förtidspension. Det andra kallas för aktivitetsersättning. Sjukersättning är framtaget för dig som troligtvis aldrig mer eller väldigt begränsat kommer kunna arbeta på grund av en skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. För att få sjukersättning måste du befinna dig i åldersintervallet 30 – 64 år.

Hur stor summa kan man få i sjukersättning?

Som med allt annat beror det här givetvis på. Först och främst skall din arbetsförmåga bedömas. Där avgörs om du skall få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning. Den är antingen baserad på din inkomst eller en garantiersättning. Den sistnämnda inträder endast om du haft väldigt låga eller inga inkomster alls. Om du får 100 % sjukersättning kommer du få 64 procent av den inkomst du skulle haft om du hade kunnat fortsätta arbeta. Beräkningen görs explicit av försäkringskassan. Garantiersättningen beror på ålder och antal år du bott i Sverige.

Ferratumbank

Vilka krav finns för att få sjukersättning?

Det finns en hel del krav förutom att du måste befinna dig i rätt ålder. Bland annat måste du ha en stadigvarande nedsättning som hindrar dig från att arbeta. Detta på minst en fjärdedel av alla arbeten på arbetsmarknaden. Då är du också tvungen att räkna med de arbetsplatser som erbjuder arbeten för funktionsnedsatta människor. Det vill säga sådana arbeten som finansieras med lönebidrag. Ansökan gör du själv eller ser till att Försäkringskassan tittar över din situation och eventuellt byter ut dina ersättningar mot en sjukersättning.

Tidsbegränsad och vilande sjukersättning

Den vilande sjukersättningen innebär att du som drabbad kan prova att både arbeta och studera och ändå ha kvar rätten till att få sjukersättning. Det ligger i allas intresse at du som person skall komma igång med studier eller arbete, om än lite i taget. För er som fått den tidsbegränsade sjukersättningen så är den borttagen och alla som haft det i sitt fall kommer att få den sjukersättning som de haft som tidsbegränsad hela vägen fram till 64 års ålder.