Skuldsanering – en sista utväg

Begreppet skuldsanering är inte helt vanligt bland privatpersoner men ett ack så viktigt ord och förfarande för de som verkligen behöver det. Skuldsanering innebär att en mycket svårt skuldsatt person kan under vissa omständigheter befrias från att betala alla de skulder han eller hon har dragit på sig. Skuldsanering kan befria en person helt eller delvis från de skulder som åligger henne.

Skuldsanering – en definitionsfråga

Faktum är att det inte är helt solklart om du anses ha så pass allvarliga skulder att du behöver en skuldsanering eller inte. Det är så att du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att anses som svårt skuldsatt enligt definition i skuldsaneringslagen. Det innebär att du inte kan få hjälp med skuldsanering utan du anses vara kapabel att själv lösa dina skulder med hjälp av en långsiktig plan. Det här kan lösas med hjälp av rådgivning på din lokala ort som sätter upp krav och budgetar som du skall följa. Lite som tv-programmet Lyxfällan gör. Den person som däremot är i behov av skuldsanering enligt definitionen i lagen skall ha haft ekonomiska problem under en lång period. Dessutom är det oerhört vanligt att Kronofogden har flera punkter registrerade på människor som är i stora behov av en skuldsanering.

Vilka krav föreligger för att en skuldsanering skall vara aktuell?

Det finns ett par krav som måste uppfyllas för att du skall vara aktuell för en skuldsanering. Dessa krav har ställts upp av Kronofogdemyndigheten då det är de som avgör och genomför själva saneringen.

–    Du skall vara svårt skuldsatt och inte på något sätt kunna lösa dina skulder på väldigt många år framåt i tiden. Det här kallas med ett finare ord för kvalificerad insolvens.
–    Skuldsaneringen måste vara skälig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
–    Du måste också vara folkbokförd i Sverige.
–    Du får inte heller ha ett utfärdat näringsförbud från en tingsrätt

I de flesta fall gäller att du endast kan få en skuldsanering en gång i livet.

Hur avgörs det om jag är berättigad en skuldsanering?

Kronofogden kommer göra en prognos över din ekonomi och se till hur framtiden kommer se ut. Här tar man hänsyn till en rad faktorer så som total skuld, ålder, inkomster, arbetsförmåga och utbildning. Det finns inga gränser om hur stor skulden måste vara för att få en skuldsanering utan det sätts individuellt. Skälighetsbedömningen som görs är en bedömning som baseras på flera olika faktorer inom dina personliga och ekonomiska förhållanden. Kronofogden tar hänsyn till följande fyra delar speciellt.

–    Merparten av skulder skall vara tre till fyra år gamla
–    Hur och var dina skulder uppkommit. Konsumtion, lån eller borgensåtagande är exempel på detta.
–    Du skall själv ha försökt lösa problemet
–    Att du aktivt ger din själ i att svara på frågor och hjälpa Kronofogden att genomföra din ansökan.