STIBOR

STIBOR Beteckningen STIBOR står för Stockholm Interbank Offered Rate och kan sägas vara en referensränta. Denna ränta motsvarar ett genomsnitt av utvalda bankers räntor som de erbjuder varandra vid utlåning av pengar. Den högsta och den lägsta noteringen dras bort för att snittet skall bli så överensstämmande med verkligheten som möjligt.

Tidigare har det varit Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Danke Bank som haft ansvaret för STIBOR. Men från och mars 2013 kommer Svenska Bankföreningen har ett övergripande ansvar för publicering samt styrning och kontroll av räntan.

STIBOR utgör referensräntan

STIBOR används sedan som en slags referens till de satta räntorna som återfinns hos landets alla banker. Det är inte ovanligt att meningar som ”Räntan sätts enligt STIBOR + en procentenhet” när du skall ta ett lån eller dylikt. STIBOR får sin dagliga notering vid 11:05 alla vardagar och det är Stockholmsbörsen som genomför noteringen. Hos nätmäklare som Avanza och Nordnet kan du dagligen följa STIBOR som går under förkortningen OMF-STIF-3M. Löptiderna för STIBOR är 3 månader samt T/N. Det sistnämnda står för Tomorrow/Next vilket innebär nästa bankdag.

Räntorna utgår också ifrån den så kallade reporäntan som sätts av Sveriges Riksbank. I tider när reporäntan är negativ blir även räntorna negativa. Trots detta så har banker och institut än så länge inte infört minusränta på vanliga bankkonton och sparkonton. Risken om detta skulle ske är att människor inte längre vill ha sina pengar på konton och istället tar ut dessa. Detta går då inte i linje med det kontantlösa samhälle som många strävar efter.