Vad är företagsobligationsfonder?

Företagsobligationsfonder En företagsobligationsfond är helt enkelt en fond som investerar i obligationer som företag ger ut. Med tanke på den finansiella krisen och de stigande bankräntorna är det många företag som väljer att ge ut obligationer. Detta som ett alternativt sätt att få in pengar till verksamheten. Att investera i en företagsobligationer kräver ett stort ingångskapital och för småspararen är då fonder ett bra alternativ.

Varför investera i företagsobligationsfonder?

Efterfrågan på företagsobligationsfonder har växt lavinartat de senaste åren, som har kantats av börsras och låga räntor. Företagsobligationer har en förväntad avkastning som överstiger statsobligationer. Men de är också mer riskfyllda eftersom de är starkt förknippade till företagets ekonomiska läge. Dock är företagsobligationsfonder inte lika riskfyllda som aktiefonder och är därmed ett alternativ för den som letar efter ett mellanting mellan vanliga obligationsfonder och aktiefonder.

Att investera i företagsobligationer kräver oftast ett stort ingångskapital, som kan röra sig om flera hundratusen kronor, vilket lämnar många småsparare utanför. Företagsobligationsfonder kräver oftast ingen större insättning men nackdelen är att man får betala avgifter till fondförvaltaren.

Att välja rätt företagsobligation kan vara svårt för den som inte är insatt, därmed bör du lägga mycket tid och energi och välja fond med omsorg. Sök på internet och läs om vilka fonder som experter och insatta rekommenderar.

”high yield”- och ”investment grade”-fonder

Det finns två olika varianter av företagsobligationsfonder; ”high yield” och ”investment grade”.  Investment grade-fonderna är mindre riskfyllda än high yield-fonderna, eftersom företagen bakom har en högre kreditvärdighet. High yield-fonder har ofta en potential att ge en högre avkastning men då får man också räkna med en högre riskfaktor och att värdet kan gå upp och ned fort. Som småsparare bör man i första hand fundera på företagsobligationsfonder av typen investment grade.

Välj valutasäkrade fonder

Valuta är alltid en viktig aspekt att ta hänsyn till när man ska välja fonder och företagsobligationsfonder är inget undantag. Euro- och dollarkurserna kan ändras relativt snabbt och vid en nedgång så påverkas även värdet på dina andelar i fonden, om fonden inte är valutasäkrad det vill säga. Det bästa alternativet för småspararen som inte har stenkoll på valutakurserna är att välja en valutasäkrad fond i svenska kronor, då slipper man också oroa sig för valutakurserna.
Exempel på företagsobligationsfonder

Carnegie Corporate Bond A

Öhman Företagsobligationbsfond

Simplicity Företagsobligationer