Aktiefonder

Aktiefonder är en fond där större delen av innehållet består av aktier. En investering som passar många men som oftast innebär högre avgifter, om man inte väljer en indexfond. Aktier investerar man ofta på längre sikt och detta gäller även aktiefonder, för att få en hög avkastning till ett mindre risktagande.

Risktagande

Risken du tar när du investerar i en aktiefond beror på vad fonder innehåller för typ av aktier. Generellt sätt så har de fonder som är inriktade på ett område högre risk än bredare fonder. Fonder som baseras på marknader i tillväxtområden som Östeuropa eller Latinamerika har en högre riskfaktor än marknader som Europa eller Nordamerika. De två senare alternativen är marknader som är stabila och som inte påverkas lika mycket av svängningar i konjunkturen.

Aktiefonder som är inriktade på en bransch eller ett land har då högre risk än fonder som sprider riskerna mellan olika områden och branscher. Oftast brukar en högre risk innebära en högre avkastning, men så är inte alltid fallet. Därför är det klokt att man jämför olika aktiefonder. Då ser man om de bredare fonderna ändå ger en lika, eller bättre, avkastning som de smalare fonderna.

För vem?

Passar
En aktiefond är bra för dig som är intresserad av hög värdetillväxt under längre tid.

Risk
Aktiefonder har högre risker då aktiemarknaden svänger ofta väldigt mycket.

Risker med aktiefonder

Vad är aktiefonder?

Aktiefonder består av minst 75 procent aktier från börsnoterade företag, vilket innebär att du indirekt blir delägare av företagen som aktiefonden har investerat i. Aktiefonden måste minst innehåller 16 olika aktier men oftast innehåller den mer än så. Om denna regel inte skulle finnas så skulle riskspridningen bli mycket högre och fonden skulle då bli beroende av ett fåtal företag. Läs mer om hur riskspridning funkar och hur du själv kan använda dig av detta.

Indexfonder

Aktiefonder brukar kategoriserar som Sverigefonder, Regionala fonder, Länderfonder och Branschfonder samt att man sedan brukar skilja på indexfonder och en aktivt förvaltad fond. Indexfonder strävar efter att följa index för en aktuell marknad. Detta sker oftast rent maskinellt och fonder anpassar sig då till marknaden för att försöka efterspegla den så gott det går. Detta innebär att indexfonder oftast har en lägre förvaltningsavgift. Detta då de inte kräver en förvaltare som aktivt ser över fonden och gör justeringar.

Valutor kan ha stor inverkan på utvecklingen av fonden

Aktiefonder som har placeringar i andra länder påverkas i stor grad av hur valutakurserna förändras. Om fonden har placeringar i USA så kommer fonden att minska i värde om den amerikanska dollarn går ned. Då valutor tenderar att gå upp och ned beroende på konjunkturen är detta något man bör fundera kring innan man investerar. Här gäller det att investera vid rätt tidpunkt.