Aktivitetsersättning vad är det?

Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning är den andra delen som ersatte sjukpension eller förtidspension tillsammans med sjukersättning. Aktivitetsersättningen är framtagen för dig som troligtvis inte kommer kunna arbeta alls eller lite under de kommande åren på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Aktivitetsersättning betalas ut till människor som är i åldersintervallet 19 – 30 år.

Så fungerar aktivitetsersättningen

Följande gäller för att du ska ha rätt till aktivitetsersättning

- Att du ej har möjlighet att arbeta heltid på något arbete på arbetsmarknaden under minst ett års tid, på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

- Att du är försäkrad - och var så även när du blev sjuk - i Sverige.

Du kan få ersättning beviljad i 1-3 år beroende på hur lång tid du är oförmögen att arbeta. Storleken på ersättningen beror på hur pass nedsatt din arbetsförmåga är och kan delas upp i hel, tre fjärdedels, halv eller fjärdedelsdagar. Aktivitetsersättning betalas tidigast ut från och med juli månad det år du fyller 19 år och som längst till månaden innan du fyller 30 år.

Summa aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är som de flesta andra bidrag, de varierar från person till person. Aktivitetsersättningen delas upp, precis som sjukersättningen, på hel, tre fjärdedels, halv och en fjärde dels summa av det totala bidraget. Garantiersättning finns också men gäller endast för de som inte har kunnat arbeta alls eller väldigt lite i livet och därmed också har en mycket liten eller ingen inkomst alls att luta sig emot. Den summan varierar beroende på ålder.
Den inkomstrelaterade ersättningen baseras på 64,7 procent av din inkomst som är uträknad av försäkringskassan med metoden om vad du skulle haft om du hade arbetat. Maxsumman ligger på 18 399 kronor /månad före skatt*

Så får du ersättning

Du ansöker om aktivitetsersättning via försäkringskassan. Se till att ha ett intyg från läkare som du kan skicka in i samband med ansökan. Efter ca en vecka kontaktas du av en personlig handläggare som hjälper dig vidare i ärendet. Tänk på att det kan ta upp till 4 månader från det att du ansökt till du får ett beslut, så skicka in dina ansökningar direkt.

Delta gärna i aktiviteter

Med hjälp av din handläggare kan du även utarbeta en plan för framtida studier eller arbete samt delta i aktiviteter. Kravet är att dessa aktiviteter måste stödja din utveckling och påverka sjukdomen eller skadan på ett positivt sätt. De skall också förbättra din arbetsförmåga. Deltagandet är frivilligt och det finns inga krav på att du måste vara med. Ansökan om deltagande i aktiviteter görs via blanketterna 5030 och 5040 som du hittar på försäkringskassans hemsida.

*Uppgifter hämtade från försäkringskassan juni 2018