Återbetalningsskydd för pension

Ett återbetalningsskydd syftar till att ge möjlighet att, i händelse av dödsfall, återbetala de pengar som finns sparade för den framtida pensionen till anhöriga. Skulle du inte välja att använda dig av ett så kallat återbetalningsskydd så kommer ditt sparade kapital i händelse av dödsfall tillfalla kollektivet. Kollektivet är egentligen bara ett annat namn för alla andra pensionssparare. Om du är ensamstående och inte har några barn brukar det normalt sett rekommenderas att du inte har något återbetalningsskydd tecknat.

Återbetalningsskydd ger mindre pension

Om du väljer att teckna ett återbetalningsskydd så kommer din slutgiltiga pension att minska. Den total minskningen varierar beroende på hur ditt sparande ser ut och det är en fråga som din pensionsförvaltare kan svara på. Om ett dödsfall skulle inträffa kommer en bestämd summa att betalas ut till din familj. Hur stor den här summan blir varierar med personen. Den summa som återbetalas står i direkt proportion med hur mycket sparat kapital som finns vid själva bortgången.

Utbetalning av återbetalningsskydd

Om det är så att du som pensionssparare avlider innan du själv börjat ta ut pensionen, det vill säga före 65 års ålder kommer summan att betalas ut som månatlig betalning under fem års tid. Summan på varje utbetalning blir således direkt i relation till hur mycket pengar som finns sparade. Om du skulle avlida efter den dag du själv börjat ta ut pensionen kommer resterande utbetalningar till förmånstagare, dock som mest under 20 års tid. Tänk också på att pensionen som betalas ut till förmånstagare skall betalas som skatt på vanlig lön.