Olika svenska skatter

I Sverige betalar man olika typer av skatter beroende på hur mycket man tjänar, om man har fastighetsinnehav samt om man tar utdelningar från företag. Oavsett vad det är för inkomst du har så är den beskattningsbar. På Skatteverkets hemsida listar man samtliga skatter som du som privatperson kan komma att behöva betala. Vidare förklarar man skatterna mer ingående så att du ska få en förståelse om vad det är du betalar för. Att veta vilka skatter som finns och när dessa ska betalas kan vara bra att veta. Därför har vi på Alltomspara.se satt ihop en egen lista där vi kortfattat beskriver vilka skatter det finns i Sverige år 2019.

Skatt på tjänsteinkomst

olika svenska skatter Du som har en inkomst från en tjänst eller anställning måste betala skatt på de pengar du tjänar. En tjänsteinkomst kan bestå av lön, eventuell sjupenning och pension. Alla dessa inkomster klassas som kontanta ersättningar. I din tjänsteinkomst ingår även förmåner som din arbetsgivare ger dig. Det kan handla om lunchkuponger eller en företagsbil. Den inkomst du årligen får kommer att redovisas på din deklaration. Hur stor andel skatt du betalar på din tjänsteinkomst beror på vart i landet du bor. På Skatteverkets hemsida kan du hämta din skattetabell för att se vilken skattesats du har. Utöver geografi så påverkar även ett eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan din skatt. Detta då du som är medlem betalar en så kallad kyrkoavgift.

Du som får tjänsteinkomst från flera olika arbetsgivare riskerar att få kvarskatt. Är du orolig att du kommer att få betala kvarskatt så rekommenderar vi dig att göra en jämkning. När det gäller dig som sommarjobbar så får du tjäna upp till 19 670 kr (2019-06-18) under hela året innan du behöver betala någon skatt. Detta gäller även dig som har ett vanligt arbete men inte når upp till gränsen för skattepliktig inkomst.
Kommunal- och statlig skatt

kommunalskatt och statlig skatt Den svenska skatten på tjänsteinkomst är en kombination av kommunalskatt och statlig skatt. De flesta som har en inkomst betalar kommunal skatt i Sverige. Inom denna skatt ryms utöver själva inkomstskatten även allmän pensionsavgift, avgift till trossamfund samt begravningsavgift. Hur mycket kommunalskatt du betalar i procent beror på vart någonstans du är folkbokförd. I snitt ligger kommunalskatten i landet på 32,19% (2019-06-18). De som i skrivande stund har lägst kommunalskatt är personerna som bor i Österåker. Där är nämligen kommunalskatten enbart 29,18%. Detta i jämförelse med boende i Dorotea som betalar 35,15% i skatt.

Utöver kommunalskatten kan du även komma att behöva betala statlig skatt. Detta beror helt och hållet på hur mycket du tjänar varje år. För inkomståret 2019 har Skatteverket satt upp två skiktgränser. Du som har inkomster på över 490 700 kr får betala en statlig inkomstskatt på 20%. Detta gäller dock enbart de inkomster som överstiger denna nedre skiktgräns. Den andra skitgränsen som även kallas den övre skiktgränsen för inkomståret 2019 ligger på 689 300 kr. Tjänar du mer än så så kommer du att få betala ytterligare 5% på det belopp som överstiger den övre skiktgränsen. Som mest kan du alltså få komma att betala 25% i statlig skatt. Denna skatt är utöver kommunalskatten som alltså snittar på 32%. Du med en väldigt hög inkomst kan därmed få betala en marginalskatt på 57%. Begreppet marginalskatt är ett uttryck för vad du betalar på den sista intjänande kronan.

Skatt på kapitalinkomster

Om du köper och säljer aktier eller fonder så kan du behöva att skatta på de kapitalvinster du gör. Det kan handla om räntor, utdelningar och vinster. Om intäkterna är högre än utgifterna så kommer dessa att beskattas med 30%. Skulle däremot utgifterna vara högre än intäkterna så får du istället en skattereduktion på 30%. Dock får du enbart denna skattereduktion på underskott som inte överstiger 100 000 kr. På förluster som överstiger denna gräns är skattereduktionen istället 21%.

Det blir dock alltmer vanligt att man väljer att ha sina aktier och fonder på ett ISK-konto. När du har ett ISK-konto så betalar du inte skatt på enskilda vinster. Istället dras en årlig schablonskatt på 0,453%. Denna skatt dras automatiskt och är något som du betalar oavsett om du gjort vinster eller förluster på ditt konto. Även en kapitalförsäkring omfattas av en schablonbeskattning. Den skatt du betalar för en kapitalförsäkring kallas för avkastningsskatt och beräknas annorlunda.

Även vinster från bostadsförsäljningar räknas som kapitalinkomster. När du säljer en bostad och gör en vinst kallas det för en realisationsvinst. För denna vinst betalar du 22% efter du har gjort alla avdrag. Vinsten på bostaden deklareras året efter det att köpeavtalet har undertecknats. Du som sålt din bostad med vinst kan även begära att få uppskov på skatten. Du väljer om du vill få uppskov på hela vinstbeloppet eller bara delar av det. Gör du detta får du dock räkna med en årlig skatt på 0,5% av den summa du fått uppskov för.

Fastighetsavgift på 0,75%

fastighetsavgift Förr fanns det något som hette fastighetskatt men sedan den 1:a januari 2008 är denna skatt ersatt med en fastighetsavgift. Fastighetsavgiften är en kommunal avgift som innebär 0,75% av taxeringsvärdet föregående år. För småhus kan avgiften i skrivande stund uppgå till max 7812 kr.

Äger du ett hyreshus så är fastighetsavgiften istället satt till högst 0,3% av taxeringsvärdet alternativt 1337 kr per bostadslägenhet. När det gäller fastighetsavgiften finns det även särskilda regler för bland annat pensionärer. Även de som bygger ägarlägenheter, småhus eller bostadshyreshus kan undkomma fastighetsavgiften under 15 år. Detta är något staten bestämt som ett led i att stimulera nybyggen.

Moms tillika mervärdesskatt

Som konsument betalar du även mervärdesskatt på de allra flesta produkter och tjänster du köper. I Sverige är momsen i de flesta fall inräknad i priset men specificeras på det kvitto du får. Detta till skillnad mot i USA exempelvis där alla priser presenteras före moms. Det finns tre olika momsklasser som ligger på 25%, 12% och 6% beroende på vad det är för vara eller tjänst du köper. För den första klassen på 25% räknas alla varor och tjänster som inte är;
– Livsmedel
– Hotell
– Camping
– Persontransporter
– Böcker
– Tidningar
– Tidskrifter
– Vissa varor inom kulturområdet

Det finns också vissa tjänster som är helt befriade från moms och dessa är bland annat sjukvård, tandvård, social omsorg, grundskola, gymnasium, högskola, banktjänster samt försäkringstjänster.

Lendo

Punktskatter

En punktskatt kan med ett annat ord beskrivas som en övrig konsumtionsskatt. Denna skatt läggs på specifika kategorier av varor. Syftet med punktskatten är ofta att få människor att konsumera mindre av dessa varor. En bonus blir att staten får in mer pengar. Den punktskatt du betalar är alltid inräknad i priset som går ut till konsument. Således är det ingen skatt som du själv måste hålla koll på. Exempel på varor som idag har en punktskatt är tobak, alkohol, koldioxid och energi.

Sociala avgifter och vinstskatt

Alla arbetsgivare eller egenföretagare måste betala skatt på den ersättning som betalas ut till anställda. En egenföretagare betalar sociala avgifter för sig själv vilket brukar benämnas som egenavgifter. En person som driver en enskild firma kan idag räkna på egenavgifter på runt 29%. Enskilda näringsidkare och handelsbolag betalar skatt på överskottet av sin verksamhet. Detta överskott beskattas på samma sätt som tjänsteinkomster. När det gäller aktiebolag så betalar dessa istället en bolagsskatt som ligger på 22%. Denna skatt betalas på den vinst som görs i bolaget varje år.