Börsen

Börsen är ett slangord för börs som utgör en marknadsplats där köpare och säljare möts för att handla värdepapper. Handeln sker till marknadspris och möjligheterna är många. Det finns flertalet aktiebörsen i olika delar av världen och de börser som flest svenskar känner till är Stockholmsbörsen, NASDAQ och Hong Kong Stock Exchange. Börserna är också kopplade till olika index så som OMX och Dow Jones. Dessa index ger en sammanfattad bild av hur utvecklingen ser ut i en grupp olika aktier. På börsen kan både privatpersoner, företag och organisationer handla med aktier och andra finansiella instrument. Det handlar bland annat om fonder, obligationer och optioner. Det finns därtill specifika börsen för exempelvis el, råvaror och olja.

För att handla på börsen behöver du göra detta via en produkt som erbjuds av bland annat banker och nätmäklare. De nätmäklare som bäst lyckats locka till sig investerare i Sverige är Avanza och Nordnet. Där kan du handla på börsen via antingen en aktiedepå, ett ISK konto eller en kapitalförsäkring. Vinster och förluster på aktiehandel måste tas upp i deklarationen. Dock kan man undvika krångligt pappersarbete genom att exempelvis handla via ett ISK konto. Gör du detta så dras istället en schablonskatt på ditt konto. Denna skatt dras oavsett om du gjort en vinst eller en förlust på dina affärer.

Handla på börsen hos Avanza

Aktiebörs för reglerad handel med aktier

Aktiebörs Den börs som främst förknippas med trading och handel med värdepapper är aktiebörsen. På en aktiebörs har aktiebolag möjlighet att notera sina aktier. När detta sker kallar man det en börsnotering och anledningarna till varför ett bolag väljer att börsnoteras kan vara många. Det kan bland annat handla om att man behöver finansiering för för vidare tillväxt. Dessutom är det lättare att få in kapital vid nyemissioner vilket gör att man inte aktivt behöver leta investerare på samma sätt. Istället ger man ut fler aktier och låter köpare på aktiebörsen ta del av dessa i utbyte mot pengar.

På aktiebörsen kan köpare och säljare genomföra affärer på ett kontrollerat sätt. All handel sker med tillsyn av Finansinspektionen som också är den myndighet som börsnoterade aktiebolag måste rapportera till. Det kan bland annat handla om rapportering av finansiella rapporter och kurspåverkande information så som när köp eller försäljning sker av en insynsperson. Du som vill sälja dina aktier lägger helt enkelt ut en säljorder på börsen. I denna säljorder framgår det hur många aktier du vill sälja samt till vilket pris du är beredda att sälja dom. Orden går sedan in i aktiebörsens system och aktieposten matchas automatiskt med en eller flera köpare. Detsamma gäller vid köp av aktier på börsen. Aktierna byter ägare och handlas således till ett marknadsmässigt pris som bestäms av handeln.

Aktiebörser i Sverige

Sverige har i skrivande stund tre stycken aktiebörser som går under namnen Nasdaq OMX Stockholm, NGM Equity och Aktietorget. Nasdaq OMX Stockholm som även kallas Stockholmsbörsen är enbart till för etablerade bolag Nordic Growth Market (NGM) består främst av tillväxtbolag som använder sig av börsen för att få in riskkapital för sin verksamhet. Aktietorget som 2018 bytte namn till Spotlight Stockmarket sker via ett system kallat Elasticia. Vilka bolag som finns listade på Spotlight Stockmarket avgörs främst av hur stor ägarspridning företagen har. Utöver aktiebörserna finns det även ett antal aktielistor så som Firts North och be Quoted. För att ett bolag ska kunna noteras på en börs i Sverige krävs det att bolaget i fråga genomgått en omfattande granskning. Under tiden denna granskning sker placeras kandidaterna på en observationslista.

Aktiehandel på Stockholmsbörsen

Den största börsen i Sverige är Stockholmsbörsen som drivs av Nasdaq Inc som tidigare kallades Nasdaq OMX Group. Nasdaq är själva ett börsnoterad bolag som återfinns på den amerikanska börsen. Utöver Stockholmsbörsen driver Nasdaq sex andra europeiska börser. På Stockholmsbörsen har du möjlighet att handla med alla typer av värdepapper. Förutom aktier kan du köpa och sälja obligationer, förlagsbevis, warranter, terminer, optioner och premieobligationer. I indexet OMX30 återfinner du de trettio mest omsatta aktierna som finns på Stockholmsbörsen. Här kan man bland annat se börsnoterade bolag så som ABB, Hennes & Mauritz och Skanska. Som ny kan det vara svårt att förstå alla förkortningar på OMX-börsen. Därför är det alltid bra att sätta sig in i ämnet innan man börjar köpa och sälja aktier på börsen. Stockholmsbörsen fungerar precis som andra börser runtom i världen. Dock kan storleken på börsen inte jämföras med exempelvis den amerikanska börsen som är betydligt större.

För att följa utvecklingen på Stockholmsbörsen kan du följa medias rapportering. Det finns många branschtidningar som idag dagligen följer börsens olika index och dess utveckling. Du kan då se hur indexet utvecklats i jämförelse med både gårdagen och föregående år.

Från börshuset i Gamla stan till digital handelsplats

Numera sker all handel helt digitalt men tidigare var det i Börshuset som all aktiehandel skedde. Redan i slutet av 1600-talet fungerade Stortorget i Gamla Stan i Stockholm som en marknadsplats för handel med en mängd olika varor. I mitten av 1700-talet bestämde stadens borgare och handelsmän att man skulle bygga ett börshus. Det stod klart 1778 och från början handlade man med många olika typer av varor och inte bara värdepapper. Affärerna förmedlades av mäklare som staden hade utsett och de var specialiserade på olika områden. Det kunde handla om områden så som spannmål, brännvin eller växlar och reverser. Den 4:e februari 1863 bildades sedan Stockholms Fondbörs.

Du som vill handla aktier eller andra värdepapper på Stockholmsbörsen idag kan vända dig till din bank eller nätmäklare. Stockholmsbörsen håller öppet alla helgfria vardagar mellan 9:00 och 17:30.
Olika index på Stockholmsbörsen

På Stockholmsbörsen återfinns det olika index som du har möjlighet att följa. Det handlar bland annat om OMXS, AFGX och OMXS30. Genom att följa index kan du se hur utvecklingen skett för en viss grupp av aktier. Du kan både se hur utvecklingen sker från årskiftet men även se förändringar som sker från dag till dag. På Stockholmsbörsen är de börsnoterade bolagen indelade i fyra olika listor som du kan se nedan.

Large Cap (företag med ett börsvärde över en miljard euro)
Mid Cap (företag med börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro)
Small Cap (företag med börsvärde under 150 miljoner)
First North (en handelsplats för mindre tillväxtföretag i Norden)

Man har också delat in företagen utifrån deras huvudsakliga verksamhet så som Energi, Material, Industrivaror och tjänster, Dagligvaror, Hälsovård, Finans och fastighet, Informationsteknik, Telecomoperatörer och Kraftförsörjning. Tidigare var aktierna indelada efter A-listan, O-listan och Xterna listan. A-listan var i sin tur uppdelad på Mest omsatta och Övriga medan O-listan var uppdelad på Attract 40 och Övriga.

Nordic Growth Market

Nordic Growth Market Utöver Stockholmsbörsen har du även möjlighet att handla aktier och andra värdepapper på Nordic Growth Market. Företaget som även går under namnet NGM erbjuder tre olika börser varav den ena är oreglerad. Det handlar om NGM Equity och Nordic Derivatives Exchange som även förkortas NDX samt den oreglerade marknaden Nordic MTF. Utvecklingen på Nordic Growth Market sammanfattas varje börsdag i NGM Index där du på ett enkelt sätt kan följa utvecklingen på börsen. Till skillnad mot exempelvis Stockholmsbörsen så återfinns inga större bolag på NDMs listor. Istället är det främst tillväxtföretag som noterar sina bolag här. Detta för att enklare få tag på potentiella investerare som kan gå in med riskkapital.

NGM erbjuder till och med en plattform för bolag som ännu inte noterats och denna plattform kallas Nordic Pre Market. Nordic Growth Market använder ett eget handelssystem kallat Elasticia och man bedriver verksamhet i både Sverige, Finland, Norge och Danmark. Tidigare ägdes företaget av NGM Holding AB men numera är det Börse Stuttgart som står som ägare för NGM.