Börsen

En börs är en slags marknadsplats där köpare och säljare kan mötas för att handla med olika saker till marknadspris. När man säger ”börsen” brukar man i vardagligt tal mena aktiebörsen där man handlar med aktier och andra finansiella instrument, men det finns också andra exempel, som elbörs, råvarubörs, oljebörs och så vidare.

Aktiebörs

Aktiebolag kan notera sina aktier på en aktiebörs för att köpare och säljare ska kunna göra affärer på ett kontrollerat sätt. Om man vill sälja sina aktier så lägger man ut en säljorder på börsen. Där anger man hur många aktier man vill sälja och till vilket pris man är beredd att sälja dem. Därefter läggs säljordern in i aktiebörsens system och sedan ser alla att den aktuella aktieposten är ute till försäljning. På samma sätt gör man ifall man vill köpa aktier. Då lägger man in en köporder, där man anger att man vill köpa ett visst antal aktier till ett visst pris. Därefter matchas säljorder mot köporder och ifall någon köpare vill köpa aktier till det pris som säljarna begär så blir det affär och aktierna byter ägare.

Aktiebörser i Sverige

I Sverige finns två aktiebörser: Nasdaq OMX Stockholm (för etablerade bolag) och NGM Equity (för tillväxtbolag). Det finns också ett antal aktielistor där bolagen endast listas, exempelvis First North, Aktietorget och beQutoed. Att noteras på en aktiebörs innebär att aktiebolaget har genomgått en omfattande granskning under noteringsprocessen. Medan granskningen pågår placeras börskandidaterna på observationslistan.

Stockholmsbörsen

En marknadsplats för handel med värdepapper är Stockholmsbörsen. Där kan man handla med aktier i olika svenska företag, men också med andra typer av värdepapper, som obligationer, förlagsbevis, warranter, terminer, optioner och premieobligationer. Stockholmsbörsen drivs av företaget OMX och deras aktie finns också noterad på börsen. OMX driver också börserna i Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn, Riga och Vilnius under det gemensamma namnet The Nordic Exchange.

Gamla stan var en tidig börs

Redan i slutet av 1600-talet fungerade Stortorget i Gamla Stan i Stockholm som en marknadsplats för handel med en mängd olika varor. I mitten av 1700-talet bestämde stadens borgare och handelsmän att man skulle bygga ett börshus. Det stod klart 1778 och från början handlade man med många olika typer av varor, inte bara värdepapper. Affärerna förmedlades av mäklare som staden hade utsett och de var specialiserade på olika områden, till exempel spannmål, brännvin eller växlar och reverser. Den 4 februari 1863 bildades Stockholms Fondbörs.

Stockholmsbörsens olika index

På Stockholmsbörsen finns olika index, till exempel OMXS, AFGX och OMXS30. Man kan följa hur index har utvecklats sedan föregående börsdag, sedan årsskiftet eller längre tid än så.

Företagen som är noterade på Stockholmsbörsen är uppdelade på tre listor:

Large Cap (företag med ett börsvärde över en miljard euro)
Mid Cap (företag med börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro)
Small Cap (företag med börsvärde under 150 miljoner)
First North (en handelsplats för mindre tillväxtföretag i Norden)

Man har också delat in företagen utifrån deras huvudsakliga verksamhet: Energi, Material, Industrivaror och tjänster, Dagligvaror, Hälsovård, Finans och fastighet, Informationsteknik, Telecomoperatörer och Kraftförsörjning. Tidigare var aktierna indelad efter A-listan, O-listan och Xterna listan. A-listan var i sin tur uppdelad på Mest omsatta och Övriga, medan O-listan var uppdelad på Attract 40 och Övriga.

Nordic Growth Market

NGM driver två reglerade marknader (börser) och en oreglerad. Börserna består av NGM Equity och Nordic Dervivatives Exchange (NDX) och den oreglerade marknaden är Nordic MTF. På marknaderna kan företag notera sina aktier och det bedrivs köp och försäljning av värdepapper. Reglerna för att noteras på NGM är mindre stränga än vad som krävs för notering på Stockholmsbörsen. Utvecklingen på NGM sammanfattas varje börsdag i aktieindexet NGM-index.