Så förvaltar du din premiepension

De stora förlorarna i dagens premiepensionssystem är de som tagit ställning och varit aktiva, men sen hamnat i passivitet. Det bästa tipset är att alltid vara aktiv, men det är inte alla som klarar av det. Därför finns det förslag på förändring.

Magnus Dahlquist, som är professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, genomför en undersökning om hur premiepensionssystemet kan förändras.

Dahlquist har då kommit fram till att de som gör aktiva och sen hamnar i passivitet, är de som förlorat mest. Ett vinnande koncept var att byta till fonder som historiskt sett visat ett bra resultat.

Att välja aktivt och låta pengarna ligga kvar, visar sig endast ge en avkastning på 0,4 procent. De som valde en statlig förvaltning hade en avkastning på 1,7 procent och de som gjorde att aktivt val 2,0 procent. Siffrorna är baserade på statistik mellan 2000 och 2008.

Därför anser Magnus Dahlquist att ett system där man varje år är tvingad att aktivt välja hur premierpensionen ska förvaltas, skulle gynna den stora massan.