Privat sjukförsäkring

Försäkringskassan har sedan en tid tillbaka blivit bra mycket hårdare när det gäller godkännanden för utbetalningar av sjukskrivningar. Det har gjort att försäkringsbolagen sett en möjlighet att skapa sig kunder genom att erbjuda så kallade privata sjukförsäkringar. När en person är sjukskriven står normalt Försäkringskassan för själva utbetalningen av den del av lönen man har rätt till. När de inte längre godkänner en persons sjukskrivning uteblir också ersättningen. Här kan du istället få utbetalningar av ditt försäkringsbolag som då går in och gör en annan bedömning.

Försäkringskassan och Försäkringsbolagen har olika bedömningar

För människor som valt att teckna en privat sjukförsäkring har alltså ytterligare en chans att få sin sjukskrivning bedömd och därmed också en ytterligare chans att få betalning under den perioden man inte kan arbeta. Försäkringskassan har en hårdare bedömning sen de nya reglerna kom till och de så kallade mjuka delarna har nu tagits bort helt och hållet. Det är dessa mjuka delar som de privata försäkringsbolagen har valt att ha kvar i sin bedömning. Dessa mjuka värden är bland annat ålder, arbetsplats och boende.

Ett typexempel från försäkringsbolaget Skandia

En undersökning som gjorts med försäkringsbolaget Skandia har visat att av 160 fall som inte godkänts av försäkringskassan så har 111 av dessa fått en annan bedömning en den som gjordes på det statliga verket. Här har vi alltså nästan 70 procent av de som blivit avslagna som istället fått ett godkännande och därmed också en utbetalning under tiden man varit borta från sitt arbete.

Varför inte följa Försäkringskassans riktlinjer?

Man kan tycka att det här borde vara den enkla vägen eftersom det knappast blir någon debatt om man följer Försäkringskassan. Dock är det så att om ett försäkringsbolag har gått ut och sålt privata sjukvårdsförsäkringar till sina kunder så är det inte läge att inte fullt ut genomföra den undersökning som måste göras. Ett privat bolag har bra mycket mer att förlora på ett dåligt rykte än vad ett statligt verk har. Att förlora kunder till sina konkurrenter på grund av dåliga beslut är inget som något vinstdrivande företag skulle utsätta sig för. Därför sker också bra mycket mer bedömningar som kan göra att fler blir godkända och därmed också får sina pengar. Det här gynnar givetvis i slutändan kunden som får ett bättre välbefinnande samtidigt som också denne får pengar utbetalda.