Avtal – Enkel borgen

Vid en enkel borgen blir borgensmannen endast skyldig att betala för skulden. Detta efter det att Kronofogden har rett ut låntagarens möjligheter att betala tillbaka lånet. Om låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka skulden, faller det på borgensmannen att betala av summan. Av den anledningen bör man vara väldigt noggrann med vem man går i borgen för.

Var noggrann då du läser igenom avtalet och tänk igenom saken innan du ingår i borgensförbindelser. Så länge du du har ditt borgensansvar kan det få konsekvenser i form av bland annat sänkt kreditvärdighet.