Bear Certifikat

Bear certifikat Bear Certifikat är ett slags värdepapper som man kan handla med. Detta i likhet med handel av aktier, fonder, terminer, warranter och optioner. Ett certifikat är ett marknadsnoterat värdepapper med en inbyggd derivatstrategi. Med ett certifikat får man möjlighet att investera i en underliggande tillgång. Det kan handla om enskilda aktier, valutor, räntor, råvaror eller börsindex och branschindex. Det är dock stor skillnad på att handla med cerifikat och att investera i enskilda aktier direkt. Detta då man vid handel med certifikat inte behöver äga den underliggande tillgången direkt.

När det gäller certifikat så kan de vara oändliga (så kallade open-end certifikat) eller så kan de ha en slutdag. Certifikaten kan också konstrueras med eller utan hävstång. Precis som andra värdepapper så kan certifikat både stiga och sjunka i värde och det finns ingen garanti att hela eller delar av det investerade beloppet återbetalas. Syftet med att investera i ett indexcertifikat är att kunna möjliggöra en investering på en svårtillgänglig marknad eller branschindex för att optimera en portfölj. Man kan också hedga en portfölj genom att använda Bearcertifikat.

Avanza

Olika typer av certifikat

Det finns många olika typer av certifikat på marknaden så som Indexcertifikat, Expresscertifikat, Maxcertifikat, Winwincertifikat, Tillväxtcertifikat och Bonuscertifikat. Bear certifikat och Bull certifikat är två populära typer av certifikat. Bear certifikat är till för den som tror på en sjunkande marknad medan Bullcertifikat är till för den som tror på en stigande marknad.

Ordet Bear används i finansvärlden för att beskriva en sjunkande marknad. Med ett Bear certifikat tjänar man pengar när börsen faller vilket då minskar den sammanlagda nedgången för den totala investeringsportföljen. Ett Indexcertifikat Bear stiger i värde om indexet sjunker och om indexet stiger så sjunker värdet för Indexcertifikat Bear.

Så fungerar Bear Certifikat

Utöver att man med Bear certifikat tjänar pengar när marknaden faller så får man till och med en positiv avkastning som är dubbelt så stor som den dagliga nedgången. Det här blir således motsatsen till ett Bull certifikat. Om man exempelvis tror att priset på olja kommer att falla så kan man köpa ett Bear Certifikat som är kopplat till oljepriset. Bear Certifikatet ger därefter en dubbelt så stor uppgång som den dagliga procentuella nedgången i oljepriset. Om oljepriset faller med två procent en dag så stiger Bear Certifikatet med fyra procent samma dag. Det omvända gäller också vilket förstås är viktigt att veta när man handlar med Bearcertifikat. Om oljepriset skulle stiga med till exempel två procent, istället för att falla som man trodde, så faller Bear Certifikatet med dubbelt så mycket. Detta innebär en sänkning på fyra procent den dagen.

Olika Bear certifikat

Det finns flertalet olika Bear Certifikat man kan välja att investera i. Man kan bland annat investera i certifikat på följande underliggande marknader: OMXS30 Index, Bensin, El, Guld, Kaffe, Kakao, Koppar, Majs, Nickel, Olja, Silver, Socker, Utsläppsrätter, Vete och Zink. Dessutom kan man köpa Bear Certifikat i banker, valutor, branscher och olika enskilda aktier så som Boliden, Volvo, H & M och Ericsson.

Så handlar man med Bear Certifikat

Bear Certifikat är börsnoterade och man kan därför handla med dom på samma sätt som aktier. Precis som för aktier finns det därför sälj- och köpkurser. Man köper och säljer Bearcertifikat via sitt bankkontor eller via sin internetbank eller nätmäklare och det enda man behöver är ett VP-konto eller en depå. Bear Certifikat räknas som högriskplaceringar. Detta innebär att man bör vara insatt i riskerna som placeringarna medför. När man köper och säljer Bear så betalar man courtage, precis som när man handlar med aktier. Däremot tillkommer det inga andra avgifter.