Bolån med räntetak

Bolån med tak Den som inte vill binda sig till en ränta men som ändå på något sätt vill försäkra sig om att den rörliga räntan inte skjuter i höjden kan då välja att ha ett räntetak på sitt bolån. Ett bolån med räntetak är helt enkelt som en vanligt rörliga bolån. Men med en extra försäkring om att räntan inte kommer att överstiga en viss nivå under en given period. Det är dock inte helt gratis att ha ett räntetak på sitt rörliga bolån. Precis som för alla försäkringar tillkommer en kostnad. I detta fall en premie som du betalar i samband med din nuvarande ränta. Hur mycket det rör sig om beror helt på vad banken anser är skäligt med tanke på ränteläget och hur lång avtalstiden är. Kolla in de senaste boräntorna här >

Fördelen med ett räntetak

De positiva bitarna med att ha ett räntetak är att du vet hur mycket maxkostnaden för bolånet kommer att bli samtidigt som du har möjligheten att ta del av en lägre ränta om den skulle sjunka. Till skillnad från ett vanligt bundet lån.

Nackdelen med ett räntetack

Nackdelen är givetvis att du får betala för detta med en premie. Det går också att själv hålla reda på hur ränteläget ser ut genom att själv följa utvecklingen och därigenom binda sin ränta när smärtgränsen är nådd. På så vis säkrar man också, till viss del, sin ränta och slipper denna premie. Men då gäller det att man har bra koll på marknaden och binder i rätt tid. Inte alla har möjlighet att spara till sin bostad och då blir ränta en ofrånkomlig faktor.

Premie

Premien för ett bolån med räntetak kan med förändras med tiden. Men har du avtalat om en premie, kommer den alltid vara den samma under avtalstiden oavsett om banken sänker.Den rörliga räntan förändras dock.

Lösa ut ett bolån

Skulle du, av någon anledning, vilja betala ut ditt nuvarande bolån som du har bundit ett räntetak till så kommer du i samband med utlösande av bolånet även behöva betala den återstående premien för räntetaket.

Hög och låg ränta

Skydda dig mot hög ränta men ta del av den låga räntan. Du kan binda ett räntetak under en given period. Olika banker har olika bindningstid.Hos Nordea kan du välja en avtalstid på 2 till 5 år medan Swedbank har en fast avtalstid på 3 år.