Bostadstillägg vad är det?

Vi har tidigare rapporterat om att många, framförallt, ålderspensionärer är beviljade bostadstillägg, utan att de vet om det. Enligt pensionsmyndigheten kan det röra sig om hela 50000 personer som är ovetandes om att de kan få ett sådant bostadsbidrag. Därför tycker vi att det är viktigt att informera om vem som kan få ett bostadstillägg och på vilka grunder.

Vem kan få ett bostadstillägg?

Alla pensionärer som är boende i Sverige kan ansöka om att få ett bostadstillägg, hos pensionsmyndigheten. För att få ett bostadstillägg gäller olika regler beroende på vilken typ av pension du har. Ett bostadstillägg är ett bidrag som pensionärer med låg inkomst och höga bostadskostnader kan få. Bostadstillägget kan du få om du bor i en bostadsrätt, eget hus, hyrd bostad, i ett äldreboende eller sjukhem.Bostadstillägget betalas ut en gång i månaden och i samband med din allmänna pension.

Ålderspensionärer

Ålderspensionär är endast berättigade till ett bostadstillägg om de är över 65 år. Om du gått i förtidspension vid 61 års ålder, kan du inte få bostadstillägget. Du kan endast få ett bostadstillägg om du tar ut hela din ålderspension och eventuell premiepension.

Pension från utlandet

Om du får pension från ett land inom EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan du vara berättigad till ett bostadstillägg, om det är jämförbart med den svenska allmänna pensionen. Läs mer och kontakta pensionsmyndigheten för hjälp.

Änkepension

Får du änkepension kan du endast få ett bostadstillägg om dödsfallet skedde före 2003 eller om du är född före 1945. Här gäller även att du tar ut hela din ålderspension eller eventuell premiepension. Läs mer om vad som gäller på pensionsmyndigheten.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning

Får du sjukersättning eller aktivitetsersättning är det försäkringskassan du ska vända dig till och då kan du bli beviljad ett bostadsbidrag istället.

Hur ansöker jag om att få ett bostadstillägg?

Om du får någon typ av pension, och uppfyller något av ovanstående kriterier, så kan du skicka in en ansökan till pensionsmyndigheten. Det gör du enklast via deras webbplats, där du även kan räkna ut om du är berättigad till ett bostadstillägg och hur mycket du kan få. Du kan även ladda ner och skriva ut deras blankett eller få hem en blankett i brevlådan och skicka in ansökan i pappersform.

Hur beräknas bostadstillägget?

Så funkar bostadstillägg Du som är pensionär med en låg inkomst och har hög boendekostnad, kan få ett bostadstillägg för att klara ekonomin. Bostadstillägget kan du få tre månader tillbaka i tiden och gäller i tre år. Efter tre år måste du skicka in en ansökan igen för att bli beviljad ett bostadstillägg på nytt.

Du kan ej bli beviljad ett bostadstillägg som överstiger dina nuvarande boendekostnader. Som mest kan du få ett bidrag på 96 procent av dina boendekostnader. Bostadstillägget är begränsat till 5220 kronor om du är en enskild person.  För ett par som är gift eller i ett samboförhållande är det begränsat till 2610 kronor. Dina tillgångar räknas även in när du ansöker om bostadstillägg, men de får inte överstiga mer än 100 000 kronor. Observera att om du äger bostaden som du eller ni bor i räknas detta INTE som en tillgång.

Annat som är bra att veta vid en ansökan

Om du är gift eller sambo måste du ange båda era inkomster i din ansökan, även om bara en av personerna är berättigad till ett bostadstillägg. Detta eftersom hela hushållets inkomster räknas samman.

För att få en snabbare handläggning, fyll i din ansökan så noga du kan. Om du skriver på ett papper, skriv tydligt. Detta påverkar handläggningstiden av ärendet. Skicka även in handlingar som styrker exempelvis din inkomst, boendekostnader, tillgångar och annat som är av vikt vid beslutet av ditt bostadstillägg.