Deklarationsguide 2014

Deklarationsguide 2014 – Nedan hittar du viktiga datum samt nyheterna inför deklarationsåret 2014. Årets inkomstdeklaration ska lämnas in senast den 5:e maj och från och med den 20:e mars kan du lämna in deklarationen elektroniskt.

Nyheter för deklarationsåret 2014

– Är du bosatt utomlands ska du numera lämna in deklarationen samtidigt som övriga svenskar det vill säga den 5:e maj. Det innebär också möjligheten att få återbäring innan midsommar

– Läxhjälp omfattas numera av RUT-avdraget, detta gäller för barn som går i grundskolan eller gymnasiet.

– I år kommer Skatteverket att specialgranska RUT- och ROT-avdrag bostadsrättsföreningar , värmepumpar och läxläsning.

– Schablonavdraget för uthyrning av privata bostäder eller hyresrätter samt försäljning av produkter från fastigheten höjs till 40 000 kronor.

– I år är det första gången som investeraravdraget, som infördes den 1:a december 2013, ska deklareras. Investeraravdraget innebär att man får dra av hälften av de andelar som man köpt i ett mindre företag eller ett lagerbolag. Avdraget inkluderar andelar som man köpt när företaget bildades eller vid en nyemission samt andra tillskott till en ekonomisk förening som medlems- eller förlagsinsats.

– Inget inbetalningskort kommer att skickas med deklarationsblanketten som kommer hem i brevlådan. Inbetalningskortet kommer istället att skickas med i ditt slutskattebesked.

Viktiga datum för Deklarationsåret 2014

17 mars
Under tiden 17 mars–15 april pågår utskick av Inkomstdeklaration 1.

20 mars
E-tjänsten Inkomstdeklaration 1 öppnar den 20 mars.

5 maj
Inkomstdeklarationen för inkomståret 2013 ska du ha lämnat senast den 5 maj.

6 maj
Kvarskatt som ännu inte är inbetald kommer att beläggas med en ränta på 1,25 procent, gäller upp till 30 000 kronor.

5 juni
Har du fått tillbaka pengar samt i fyllt i  ditt bankkonto för skatteåterbetalning, deklarerat via internet, telefon eller sms innan samt den 5 maj så kommer pengarna att betalas ur redan nu.

10 juni
Slutskattebesked för den 10 -13 juni skickas ut

30 juni
Skatteverket skickar ut beslut om förenklad fastighetstaxering 2014 av lantbruk samt

särskild fastighetstaxering 2014 av småhus, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täkt, elproduktionsenhet eller specialenhet.

6 augusti
Har du anmält ett bankkonto till Skatteverket så kommer pengar att betalas ut, till den som fått tillbaka, mellan den 6 och 15 augusti.

11 augusti
Har du inte anmält ett bankkonto till Skatteverket kommer du, mellan den 11 och 15 augusti, få ett utbetalningskort om beloppet överstiger 2000 kronor. Belopp under 2000 kronor kommer att finnas kvar på ditt skattekonto, om du inte begär ut pengarna.

Mellan den 11 och 15 augusti kommer Skatteverket att skicka ut slutskattebeskeden.

10 september
Tredje omgången av utbetalningar kommer att ske mellan den 10 och 12 september.

15 september
Har du inte anmält ett bankkonto till Skatteverket kommer du, mellan den 15 och 19 september, få ett utbetalningskort om beloppet överstiger 2000 kronor. Belopp under 2000 kronor kommer att finnas kvar på ditt skattekonto, om du inte begär ut pengarna.

Mellan den 15 och 19 september kommer Skatteverket att skicka ut slutskattebeskeden.

3 november
Sista dagen att lämna in uppgifter om allmän fastighetstaxering för 2015 av småhus.

12 november
Sista dagen att betala in underskott på skattekontot till de som fick sitt slutskattebesked i augusti.

10 december
Fjärde omgången av utbetalningar till dig som har anmält ett bankkonto till Skatteverket.

12 december
Sista dagen att betala in underskott på skattekontot till de som fick sitt slutskattebesked i september.

15 december
Har du inte anmält ett bankkonto till Skatteverket kommer du, mellan den 15 och 19 december, få ett utbetalningskort om beloppet överstiger 2000 kronor. Belopp under 2000 kronor kommer att finnas kvar på ditt skattekonto, om du inte begär ut pengarna.

Mellan den 15 och 19 december kommer Skatteverket att skicka ut slutskattebeskeden.