RUT-avdrag

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet RUT-avdrag innebär möjligheten att kunna göra avdrag för hushållsnära tjänster. Det var Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson, båda från Centerpartiet, som i oktober 2003 skrev en motion där de yrkade på att införa möjlighet till RUT- och ROT-avdrag.

För vem gäller RUT-avdraget?

Man måste fylla minst 18 år det år man köper tjänsterna för att ha möjlighet att göra RUT-avdrag. Dessutom krävs det att man är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Ett ytterligare krav är förstås att man har haft utgifter för husarbete av ett slag som är berättigat till RUT-avdrag. Man kan inte få skattereduktion för arbete som man själv utfört hos sig själv och man kan inte heller få skattereduktion för sådant arbete som närstående har utfört hemma hos en själv. Till närstående räknas exempelvis make, maka, föräldrar, barn, mor- och farföräldrar, syskon och liknande.

Hur gör man för att använda RUT-avdraget?

Från och med den första juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion direkt på faktura. Som kund betalar man då hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. När arbetet är utfört får företaget begära resten av pengarna från Skatteverket. För att man ska kunna utnyttja denna fakturamodell så krävs det att företaget som anlitas har en F-skattsedel.

Jämför bolån med Lånekoll

Hur stort är RUT-avdraget?

Varje år kan man få upp till 50 000 kronor i skattereduktion. Två personer som ansöker gemensamt kan få maximalt 100 000 kronor i RUT-avdrag per år. Avdraget kan dock aldrig bli större än det belopp som man ska betala i slutlig skatt efter att den slutliga skatten har minskats med skattereduktion för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst och underskott av kapital. Skattereduktionen för husarbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion för husarbete medges däremot inte för den del av slutlig skatt som rör allmän pensionsavgift, begravningsavgift eller kyrkoavgift.

För vilka tjänster kan man få RUT-avdraget?

Man kan få skattereduktion för en lång rad tjänster när de utförs i eller i anslutning till sin bostad, sitt fritidshus eller hos sina föräldrar. Exempel på tjänster där man kan ansöka om RUT-avdrag är: städning, matlagning, tvätt och klädvård, gräsklippning, snöskottning, barnpassning samt hämtning och lämning vid förskola. På Skatteverkets hemsida finns en tydlig tabell där man kan titta för att få reda på vad som berättigar till RUT-avdrag eller inte. Observera att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion. Om det finns kostnader för material, resor eller liknande så får man alltså ingen reduktion för detta, utan bara för de kostnader som man betalar för ett arbete eller en tjänst.

Att tänka på vid RUT-avdragets användning

Om man har köpt hushållsnära tjänster där man vet att man kan bli berättigad till RUT avdrag så finns det några saker man bör tänka på inför årsskiftet. Man kan bara få skattereduktion med belopp som man betalt under året och där man har använt sig av fakturamodellen, alltså att man bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Om arbetet har utförts under 2010, men man betalar fakturan under 2011 så kommer alltså den preliminära skattereduktionen att komma med först i den deklaration som man lämnar in under 2012. Om man har betalt för arbete i förskott under 2010 så krävs det att arbetet är utfört senast den 31 januari 2011 samt att utföraren har ansökt om utbetalning senast den 31 januari 2010, eftersom betalningen för det utförda arbetet gjordes under 2010. Om arbetet inte har utförts innan januari 2011 så kommer utföraren inte heller att kunna få någon utbetalning från Skatteverket och då kommer man inte heller att tillgodoföras någon preliminär skattereduktion.