Energilån

Om ni vill investera i er villa genom att installera mer miljövänlig eller energibesparande lösningar, som dessutom sänker era elkostnader,  kan ni ansöka om ett energilån Ett sådant lån är utformad och framtagen av banken för att främja energisparande och miljövänliga åtgärder. Ett energilån kan du teckna för investeringar upp till flera hundratusentals kronor. Självfallet gäller vissa kriterier för att ett lån ska beviljas. Prata med din bank först så att ni kan beviljas ett energilån, innan ni sätter igång.

Teckna ett grönt elavtal idag

Teckna ett energilån

Ett energilån kan man teckna om man exempelvis vill minska sina elkostnader genom att installera fjärrvärme, pellets, solceller, solvärme och liknande installationer. Men det är också möjligt att bli beviljad ett energilån för att minska elförbrukningen genom att byta ut fönster, förbättra isoleringen, köpa energisnåla vitvaror med mera. Är du intresserad av att investera i ett vindkraftverk genom vinkraftsandelar? Detta täcks också av ett energilån.

Ingen säkerhet krävs

För att teckna denna typen av lån krävs det ingen säkerhet men ofta har banken ett minimibelopp för lånet som kan röra sig exempelvis mellan 30 000 till 50 000. Swedbank har i skrivandets stund ett minimibelopp på 50 000. Pengarna är sedan öronmärkta. Det innebär att ni inte får spendera dem på annat än för just den planerade installationen eller åtgärden. Lånet kan liknas vid ett vanligt privatlån men att pengar endast får användas till en visst ändamål. 

Stöd från staten

Förutom att teckna ett energilån kan du även få stöd från staten för olika typer av energifrämjande installeringar eller åtgärder. Beloppet som ni kan erhålla beror på vad kostnaden för slutprojektet kommer att bli.  Samt vad för typ av installation som ni kommer att göra. För mer information om stöd eller belopp som ni kan erhålla hänvisar vi till Energimyndighetens webbplats. Gör en beräkning idag och se hur det påverkar er elkostnad och energi- förbrukning att göra dessa ändringar.

Rabatt på elen hos Fortum

Ett energilån kan hjälpa dig att spara pengar på sikt

Energimärkning Energibesparande installationer är oftast mycket kostsamma i början men ju lägre tiden går ju mer lönsamt kommer det att bli för ert hushåll. Inte bara måste vi ta hand om miljön genom att minska elförbrukningen och hitta nya vägar att försörja våra hushåll på ett miljövänligt sätt. Men elpriserna kommer med all sannolikhet att stiga framöver vilket innebär att man inte kan räkna med dagens elpriser. Därmed blir det en långsiktig investering, som kommer att minska på era elkostnader, och att teckna ett energilån är ett bra sätt att komma igång. Lånet bör avbetalas så fort som möjligt för minska räntekostnaden, vilket i sin tur gör er investering än mer lönsam.